www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1 hektogram t/m 1 gram druppelknopgewichten, fijne weging, fabrikant v. Zeist Utrecht collectie W

Type gewicht

Druppelknopgewichten

Gebruik van het gewicht

Gewichten voor fijne weging

Gieter/fabrikant

De firma van Zeist te Utrecht

Opschriften

1 HEKTOGR. 100 GRAM. / 5 DEKAGR 50 GRAM. / 2 D.G. 20 G. /
1 D.G. 10 G. / 1 D.G. 10 G. / 5 G. / 2 G. / 2 G. / 1 G.

Het opschrift v. Z is het fabrieksmerk van de firma van Zeist uit Utrecht

Berekende massa

Metrieke massa’s in grammen; 100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 en 1 gram

Gewogen massa

Onbekend

IJkmerken

Jaarletters

Eerste ijk

Jaarletter D 1872

Laatste ijk

Jaarletter L 1878

Aantal keer geijkt

3x

Nummer van het ijkkantoor

In alle gewichten is het nummer 14 van het ijkkantoor Utrecht tweemaal afgeslagen
De dubbele afslag van het nummer van het ijkkantoor geeft aan dat we te maken hebben met gewichten voor fijne weging

Bijzonderheden

De mahoniehouten kist is rechthoekig van vorm, met afgesnoten hoeken en een enigszins bolvormig deksel
Het deksel van de kist is voorzien van twee messing scharnieren die aan het kistje en aan het deksel zijn bevestigd door middel van in totaal acht ijzeren schroeven
Uit het linker scharnier is, ter plaatse van het gewicht van 1 hectogram /
100 gram, een boogvormig gedeelte weggeslepen om ervoor te zorgen dat het gewicht van 1 hectogram / 100 gram in de uitsparing voor het gewicht past

De kist kan gesloten worden door middel van een messing haakje, bevestigd door middel van een ijzeren schroef, dat in een messing oog in het deksel gedraaid kan worden

De onderkant van het kistje is beplakt met twee stukken donkergroene stof

Boven de uitsparingen voor de gewichten van 1 hectogram, 5 decagram,
2 decagram en het rechtse gewicht van 1 decagram is in het hout ingekrast;
C (100 gram) / L (50 gram) / XX (20 gram) en X (10 gram)

Onder de uitsparingen voor het linkse gewicht van 1 decagram en de gewichten van 5 gram, 2 gram, 2 gram en 1 gram is in het hout ingekrast;
X (10 gram) / V (5 gram) / II (2 gram) / II (2 gram) en I (1 gram)

In de kist zijn de volgende 9 stuks druppelknopgewichten aanwezig;
1 hectogram / 100 gram
5 decagram / 50 gram
2 decagram / 20 gram
1 decagram / 10 gram
1 decagram / 10 gram
5 gram
2 gram
2 gram
1 gram

In het kistje is een bergruimte, bekleed met donkerrood fluweel, aangebracht waarin de milligramgewichten liggen
De bergruimte voor de milligramgewichten is afgesloten door middel van een, aan de onderkant grijs geschilderd, messing plaatje met afgesnoten hoeken, dat aan de bovenkant is voorzien van een messing knopje

In de genoemde bergruimte zijn de hieronder beschreven 5 stuks milligramgewichten aanwezig

Een vierkant, holvormig messing milligramgewicht van 500 mg, op de bovenkant is afgeslagen:
500 / ijkkantoornummer 3 = Arnhem, in het specifiek gevormde verticaal afgeslagen stempelveld

Een vierkant, holvormig messing milligramgewicht van 200 mg, op de bovenkant is afgeslagen:
200 / ijkkantoornummer 3 = Arnhem, in het specifiek gevormde verticaal afgeslagen stempelveld

Een vierkant, holvormig messing milligramgewicht van 100 mg, op de bovenkant is afgeslagen:
100 / ijkkantoornummer 3 = Arnhem, in het specifiek gevormde horizontaal, 90º met de klok mee gedraaid, afgeslagen stempelveld

Een vierkant, holvormig messing milligramgewicht van 100 mg, op de bovenkant is afgeslagen:
100 / ijkkantoornummer 3 = Arnhem, in het specifiek gevormde horizontaal, 90º met de klok mee gedraaid, afgeslagen stempelveld

Een vierkant, holvormig messing milligramgewicht van 50 mg, op de bovenkant is afgeslagen:
50 / ijkkantoornummer 14 = Utrecht, in het specifiek gevormde horizontaal afgeslagen stempelveld
Het cijfer 0 van het getal 50 is een opening, het cijfer 0 is feitelijk in het milligramgewicht geponst

In de kist is een uitsparing aangebracht waarin, ten behoeve van het oppakken van de milligramgewichten, een messing pincet ligt

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl