www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

5 dekagram druppelknopgewicht, fijne weging, fabrikant v. Zeist Utrecht particuliere collectie

Type gewicht

Druppelknopgewicht

Gebruik van het gewicht

Gewicht voor fijne weging

Gieter/fabrikant

De firma van Zeist te Utrecht

Opschriften

5 DEKAGR. / 50 GRAM. / v.Z

Berekende massa

50 gram

Gewogen massa

50,0 gram

IJkmerken

Jaarletters

Eerste ijk

De jaarletter D van 1872

Laatste ijk

De jaarletter L van 1878

Aantal keer geijkt

7x

Nummer van het ijkkantoor

In het gewicht is het nummer 14 van het ijkkantoor Utrecht twee keer afgeslagen

Bijzonderheden

De dubbele afslag van het nummer van het ijkkantoor geeft aan dat we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging
Het gewicht is onafgebroken geijkt met de jaarletter D van 1872 tot en met de jaarletter L van 1878
In de onderkant is een justering door middel van lood aangebracht

Inventarisnummer

n.v.t. / particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl