www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

5 HEKTOGRAM / 500 G sluitgewicht, gewone weging, fabrikant M. Verlaan Utrecht collectie W

Type gewicht

Sluitgewicht

Gebruik van het gewicht

Gewicht voor gewone weging 
Een dergelijk sluitgewicht werd ook voor fijne weging gebruikt, echter in dat geval werd het nummer van het ijkkantoor dubbel afgeslagen
 

Gieter/fabrikant

In alle gewichten is een anker in een rond stempelveld afgeslagen, dit is het fabrieksmerk van de firma M. Verlaan te Utrecht 
Deze fabrikant bood gedurende de periode 1875 t/m 1887 gewichten ter ijking aan 

Opschriften

Op het huis van 2 hektogram/200 gram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de buitenkant van het deksel: 5 HEKTOGRAM / 500 G
* Op de binnenkant van het deksel: 200 G
* Op de bodem van het huis: 2 HEKTOG
In het midden van het deksel is aan de binnenkant een ronde justering door middel van lood aangebracht
Het pennetje waarover de sluiting van het deksel valt zit een beetje los
In de binnenkant van de bodem zijn acht kleine ronde justeringen door middel van lood aangebracht

Op de grootste pijl van 100 gram/1 hektogram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 100 G
* Op de bodem: 1 HEKTOG
In de binnenkant van de bodem zit in het midden een ronde centreerpunt

Op de kleinste pijl van 100 gram/1 hektogram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 100 G
* Op de bodem: 1 HEKTOG

Op de pijl van 50 gram/5 dekagram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 50 G
* Op de bodem: 5 DG
In de binnenkant van de bodem zit in het midden een ronde centreerpunt

Op de pijl van 20 gram/2 dekagram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 20 G
* Op de bodem: 2 DG
In de buitenkant van de bodem zijn twee ronde en één onregelmatig gevormde justeringen door middel van lood aangebracht

Op de grootste pijl van 10 gram/1 dekagram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 10 G
* Op de bodem: 1 DG
In de binnenkant van de bodem zit in het midden een draairing met daarbinnen een verdikking
In de binnenkant van de bodem is een vierkante justering aangebracht waaruit het lood is verdwenen
De justeeropening is met een drevel geheel door de bodem heen afgeslagen waardoor er daar in de bodem  een gaatje zichtbaar is
In de buitenkant van de bodem zijn twee ronde justeringen door middel van lood aangebracht

Op de kleinste pijl van 10 gram/1 dekagram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 10 G
* Op de bodem: 1 DG
In de binnenkant van de bodem is, vermoedelijk over de jaarletter N van 1879 heen, een ronde justering door middel van lood aangebracht
In de buitenkant van de bodem zijn twee ronde en één onregelmatig gevormde justeringen door middel van lood aangebracht

Op de pijl van 5 gram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 5 G
* Op de bodem: 5 G
In de buitenkant van de bodem is één nagenoeg rechthoekige en één onregelmatig gevormde justering door middel van lood aangebracht

Berekende massa

500 gram

Gewogen massa

493,7 gram (het gewicht is incompleet, de gewichten van 2, 2 en 1 gram ontbreken)

IJkmerken

Jaarletters
Alle gewichten zijn geijkt met de volgende jaarletters:
L van 1878, N van 1879, P van 1880, Q van 1881, R van 1882, S van 1883, T van 1884, U van 1885, V van 1886, X van 1887, Y van 1888, Z van 1889

Huis van 200 gram:
Vermoedelijk is de eerste jaarletter R van 1882 over de jaarletter Q van 1881 afgeslagen
De tweede jaarletter R van 1882 is door het stuiteren van de slagstempel ‘dubbel’ afgeslagen 
De jaarletter P van 1880 is over de jaarletter N van 1879 afgeslagen 
De jaarletter T van 1884 is door het stuiteren van de slagstempel ‘dubbel’ afgeslagen 
Over de jaarletter Z van 1889 is een afkeuringmerk afgeslagen

Grootste pijl van 100 gram:
De jaarletter X van 1887 is over het cijfer 1 van 1 HEKTOG afgeslagen

Kleinste pijl van 100 gram:
De jaarletter U van 1885 is over het cijfer 1 van 1 HEKTOG afgeslagen
De jaarletter X van 1887 is over de Q van 1881 afgeslagen

Pijl van 20 gram:
De jaarletter Y van 1888 is over het cijfer 2 van 2 D G afgeslagen

Grootste pijl van 10 gram:
De jaarletter X van 1887 is over het cijfer 1 van 1 D G afgeslagen

Kleinste pijl van 10 gram:
De jaarletter V van 1886 is over het cijfer 1 van 1 D G afgeslagen
De jaarletter Z van 1889 is over het fabrieksmerk van M. Verlaan afgeslagen

Pijl van 5 gram:
De jaarletter X van 1887 is over het fabrieksmerk van M. Verlaan afgeslagen

Eerste ijk

De jaarletter L van 1878

Laatste ijk

De jaarletter Z van 1889

Aantal keer geijkt

12x

Nummer van het ijkkantoor

In alle onderdelen is het ijkkantoornummer 14 van het ijkkantoor Utrecht afgeslagen

Bijzonderheden

Het gewicht is niet compleet, de twee pijlen van 2 gram en het sluitertje van 1 gram ontbreken
Gedurende de periode 1870-1912 zijn er in zijn totaliteit overigens niet zoveel sluitgewichten vervaardigd

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl