www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Voormetrieke medicinale greinen uit de Noordelijke Nederlanden in een schuifdoosje van G.J. van RIJSOORT van MEURS & ZOON APOTHEKERS DORDRECHT

Type gewicht

Lamelgewichten

Gebruik van het gewicht

Gewichten voor de weging van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

Het aantal medicinale greinen wordt op de gewichten aangegeven met voor elke grein een kleine cirkel

Berekende massa

De berekende massa van de voormetrieke (van vóór 1820) greinen is:
5 grein = 5 x 0,064084339 gram = 0,320421695 gram = 0,320 gram
4 grein = 4 x 0,064084339 gram = 0,256337356 gram = 0,256 gram
4 grein = 4 x 0,064084339 gram = 0,256337356 gram = 0,256 gram
3 grein = 3 x 0,064084339 gram = 0,192253017 gram = 0,192 gram
3 grein = 3 x 0,064084339 gram = 0,192253017 gram = 0,192 gram
2 grein = 2 x 0,064084339 gram = 0,128168678 gram = 0,128 gram
2 grein = 2 x 0,064084339 gram = 0,128168678 gram = 0,128 gram
1 grein = 0,064084339 gram = 0,064 gram

De berekende totale massa van de gewichten van 5, 4, 4, 3, 3, 2 en 2 grein in het doosje is: 1,473939797 gram
De berekende massa van 1 grein is: 1,473939797 gram/23 = 0,064084339 = 0,064 gram

Gewogen massa

De gewogen massa van alle greinen samen is 1,4gram
Dat komt overeen met de berekende massa van alle greinen samen, om die reden en gezien de erop afgeslagen massa-aanduidingen van de greinen met cirkels gaat het hier om voormetrieke (van vóór 1820) greinen

IJkmerken

De greinen zijn niet geijkt, dat was niet gebruikelijk

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

n.v.t.

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

Het kartonnen schuifdoosje is van de apothekers G.J. van RIJSOORT van MEURS & ZOON APOTHEKERS DORDRECHT
Het schuifdoosje is aan drie zijden, behalve onder het etiket, beplakt met een donkerbruin slijtvast materiaal dat tevens van een sierpatroon is voorzien
Ook de beide kopzijden van het schuifje zijn met dat slijtvaste materiaal beplakt

Op het etiket is met inkt geschreven: Medicinaal Gewicht dr 2. dr i. dr ½. scr i. scr ½ greinen 1-6.
De medicinale gewichten van 2, 1 en ½ drachme, 1 en ½ scrupel en de gewichten van 6 en 1 grein zijn niet meer in het doosje aanwezig
De greinen van 5, 4, 4, 3, 3, 2 en 2 grein in het doosje zijn voormetrieke (van vóór 1820) medicinale greinen

Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs 
Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs werd geboren d.d. 29-06-1759 te Dordrecht, gedoopt d.d. 04-07-1759 te Dordrecht, op 71 jarige leeftijd overleden d.d. 27-05-1831 te Dordrecht
G.J. van Rijsoort van Meurs woonde op het adres Voorstraat 421 in wijk D te Dordrecht en was stadsapotheker vanaf 01-09-1809 tot 01-10-1813

G.J. van Rijsoort van Meurs trouwde d.d. 27-07-1799 met Sija Jacoba Hordijk, geboren d.d. ….-….-1879 te Dordrecht, op 55 jarige leeftijd overleden d.d. 08-08-1834 te Dordrecht
Het echtpaar kreeg naast drie dochters tevens twee zonen:
* Johannis Willem van Rijsoort van Meurs, gedoopt d.d. 22-8-1806 te Dordrecht, begraven d.d. 25-11-1806 te Dordrecht
* Willem Johannes van Rijsoort van Meurs, gedoopt d.d. 17-09-1807 te Dordrecht

Hoewel de greinen in het doosje voormetrieke (van vóór 1820) medicinale gewichten zijn en de naam Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs overeenkomt met de naam G.J. van Rijsoort van Meurs op het doosje is dit vermoedelijk toch niet de G.J. van Rijsoort van Meurs die op het doosje staat

Op het doosje is sprake van G.J. van RIJSOORT van MEURS & ZOON APOTHEKERS DORDRECHT

Vermoedelijk was de firmanaam van de apotheek van stadsapotheker
G.J. van Rijsoort van Meurs tussen 01-09-1809 en 01-10-1813 niet G.J. van Rijsoort van Meurs & zoon
Zijn eerste zoon werd immers slechts ruim drie maanden oud en zijn tweede zoon was op 01-09-1809 nog geen twee jaar oud
Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat een doosje uit de periode van slechts ruim vier jaar dat de apotheek bestond nu, in 2022, een periode van rond de 210 jaar overleeft….

Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs had een zoon: Willem Johannes van Rijsoort van Meurs, gedoopt d.d. 17-09-1807 te Dordrecht

Willem Johannes van Rijsoort van Meurs
Willem Johannes van Rijsoort van Meurs werd geboren en/of gedoopt d.d. 17-09-1807 te Dordrecht, hij overleed op 71 jarige leeftijd d.d. 21-08-1879 te Hulst

W.J. van Rijsoort van Meurs trouwde d.d. 01-11-1837 te Dordrecht met Rebekka Maria Kluit, zij werd geboren d.d. 31-10-1809 te Dordrecht, gedoopt d.d. 31-01-1809 te Dordrecht, op 79 jarige leeftijd overleden d.d.
09-05-1889 te Dordrecht

W.J. van Rijsoort van Meurs was apotheker, het adres van de apotheek was Voorstraat 421 in wijk D te Dordrecht
In het adresboek van Dordrecht uit 1854 staat daarbij een handgeschreven aantekening: 421 “de Engel” apotheek

Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs
W.J. van Rijsoort van Meurs en Rebekka Maria Kluit kregen acht kinderen, vijf dochters en drie zonen
Eén van de zonen was Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs, geboren d.d. 18-10-1843 te Dordrecht, op 60 jarige leeftijd overleden d.d. 30-03-1904 te Amsterdam

In de bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen uit de periode
1850-1890 stond: Gijsbert Jan Rijsoort van Meurs, Leerling

Hij slaagde in juli 1881 te Middelburg voor het examen apothekersbediende

Hoewel de greinen voormetriek (van vóór 1820) zijn is deze Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs toch de G.J. van Rijsoort van Meurs die op het doosje vermeld staat

De firma G.J. van RIJSOORT van MEURS & ZOON APOTHEKERS DORDRECHT wordt voor zover te achterhalen vermeld in de adresboeken van Dordrecht:
* 1855, 1860, 1865, 1868, 1873, 1879, 1883 op het adres Voorstraat 421 in wijk D te Dordrecht
* 1885, 1887-1888, 1890 op het adres Voorstraat 324 te Dordrecht

In de Dordrechtsche Courant d.d. 01-01-1890 stond:
Bij onderhandsche acte, geteekend den 11 Augustus 1889, geregistreerd, is door en tusschen de ondergeteekenden GIJSBERT JOHAN VAN RIJSOORT VAN MEURS te Dordrecht en DIRK JOHANNES REESE te Amsterdam, aangegaan eene vennootschap, ten onderwerp hebbende het bereiden en verkoopen van Geneesmiddelen aan bijzondere personen en het leveren van geneesmiddelen aan genees- en heelkundigen, alsmede het doen van chemische onderzoekingen en van alle handelingen‚ die aan dergelijke zaken gewoonlijk verbonden of verwant zijn. De vennootschap wordt gedreven onder de firma „G.J. VAN RIJSOORT VAN MEURS & ZOON” en is gevestigd te Dordrecht. Zij is aangegaan voor een tijdvak van 10 jaren, aanvangende den 1 Januari 1890 en eindigende den 31 December 1899 en wordt met een gelijk tijdvak van 10 jaren geacht te zijn verlengd, wanneer vóór den l Julij 1899 door geen der vennooten eenige opzegging is gedaan.
Beide de vennooten hebben de handteekening der firma. Voor het opnemen van gelden bij wijze van geldleening wordt de bizoiidere handteekening van ieder der Vennooten vereischt. G.J. VAN RIJSOORT VAN MEURS.
D.J. REESE.


In het adresboek van Dordrecht van 1893 wordt op blz. 140 vermeld:
D.J. Reese. (G.J. Rijsoort van Meurs & Zoon), voorstr. 324
H.J. Giltay, voorstraat 244

In de Dordrechtsche Courant d.d. 01-09-1893 stond:
De APOTHEEK van G.J. VAN RIJSOORT VAN MEURS & ZOON‚ Voorstraat 324, wordt op 1 September a. s. verplaatst naar en vereenigd met de APOTHEEK Voorstraat no. 244 bij de Vriezestraat. De vereenigde Zaak wordt voortgezet onder de Firma P. A. GILTAIJ H.Jz.

In de adresboeken van Dordrecht staan verder de navolgende vermeldingen:
1894-1895: Rijsoort van Meurs, G.J. v., voorstr. 324r.
1894-1895: Apothekers. H.J. Giltay, voorstraat 244.
1897: Apothekers. Giltaij. P.A. Voorstraat 244.
1897: Rijsoort van Meurs, G.J. van, Voorstraat 324rood.
1899: Voorstraat. Kleine Spuistraat. 324 rood G.J. van Rijsoort van Meurs.
1899: Rijsoort van Meurs, G.J. van, Voorstraat 324rood.
1901: Voorstraat. Kleine SPUISTRAAT. 324arood G.J. van Rijsoort van Meurs.
1901: Rijsoort van Meurs, G.J. van, Voorstraat 324rood.
1904: VOORSTRAAT. Kleine Spuistraat. 324rood H. Voskuijl, sigarenmaker en huisbewaker.
1904: Rijsoort van Meurs, G.J. van, Voorstraat 324rood.
1904: Apothekers. P.A. Giltaij.
1906: Geen vermelding meer van G.J. van Rijsoort van Meurs, hij was immers d.d. 30-3-1904 te Amsterdam op 60 jarige leeftijd overleden

Conclusie
Op basis van bovenstaande gegevens blijkt dat de firma/apotheek
G.J. Rijsoort van Meurs en zoon vanaf circa 1855 tot 01-09-1893 heeft bestaan
Op 01-09-1893 werd de apotheek, gevestigd op het adres Voorstraat 324 te Dordrecht, verplaatst naar en verenigd met de apotheek op het adres Voorstraat 244 bij de Vriezestraat
De firma werd vanaf 01-09-1893 voortgezet onder de naam Firma
P. A. GILTAIJ H.Jz.
Het doosje is om die reden, hoewel de greinen ouder zijn, te dateren tussen circa 1855 en 01-09-1893

Inventarisnummer

n.v.t.  /  Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl