www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

8 drachme / 1 medicinaal ons uit de Zuidelijke Nederlanden collectie W

Type gewicht

Blokgewicht in de vorm van een afgeknotte piramide met een vierkant grondvlak

Gebruik van het gewicht

Gewicht ten behoeve van het afwegen van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

Drachmeteken / 8 binnen twee concentrische cirkels met puntenkrans
Tussen de punten in zijn haaks op de cirkels staande korte lijntjes aangebracht

Berekende massa

Het medicinale pond te Mechelen kende volgens diverse bronnen een metrieke massawaarde van 272,7 of 272,8 gram
Het medicinale pond werd onderverdeeld in 12 ons, dit in tegenstelling tot het Trooise pond, dat in 16 ons werd onderverdeeld

8 Mechels drachme / 1 Mechels medicinaal ons = 272,7/12 = 22,73 gram
8 Mechels drachme / 1 Mechels medicinaal ons = 272,8/12 = 22,73 gram

Op basis van de berekende en gewogen massa kan geconcludeerd worden dat het vermoedelijk om een medicinaal gewicht van 8 drachme / 1 ons uit Mechelen gaat

Gewogen massa

22,8 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

De massa van 8 drachme is gelijk aan de massa van 1 medicinaal ons
In de bovenkant van de rand is, tussen het drachmeteken en het cijfer 8 en onder het cijfer 8, een kleine gietgal zichtbaar
In de onderkant is een ronde justering door middel van lood aangebracht

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W / Gewichten aanwezig in de houten kist met Trooise en medicinale gewichten collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl