www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

2 drachme uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

Type gewicht

Blokgewicht in de vorm van een afgeknotte piramide met een vierkant grondvlak

Gebruik van het gewicht

Gewicht ten behoeve van het afwegen van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

Tweemaal het drachmeteken
Gebruikelijk is een opschrift met het cijfer 2 en een drachmeteken, deze aanduiding is best bijzonder

Berekende massa

2 drachme = 369,12579000 / 48 = 7,690120625 gram

Gewogen massa

8,5 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

De gewogen massa komt overeen met de vereiste massa van voormetrieke medicinale gewichten uit de Noordelijke Nederlanden

Inventarisnummer

n.v.t.  /  Collectie W  /  Gewicht aanwezig in de houten kist met Trooise en medicinale gewichten collectie W 

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl