www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

1 Neurenbergs ons uit de grensstreek Duitsland/Nederland collectie W

Type gewicht
Gewicht van 1 Neurenbergs ons zoals dat werd gebruikt in de grensstreek van Duitsland en de Nederlanden
Het gewicht heeft de vorm van het teken voor 1 ons conform het medicinale teken c.q. het medicinale of medische tekenschrift waarmee 1 ons in de medicinale recepten werd aangeduid
Gebruik van het gewicht
Gewicht ten behoeve van het afwegen van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend, het gewicht is in Neurenberg vervaardigd
Opschriften
n.v.t.
Berekende massa
De berekende massawaarde op basis van het tot 1820 in gebruik zijnde Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram:
1 ons = 1/12 medicinaal pond = 369,125790000 / 12 = 30,760482500 gram

De berekende massawaarden op basis van het tot 1868 in gebruik zijnde Neurenbergs medicinale pond van 357,85 gram:
1 ons = 1/12 medicinaal pond = 357,85 / 12 gram = 29,820833333 gram
Gewogen massa
29,4 gram
IJkmerken
n.v.t.
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0 x
IJkmeester
n.v.t.
Bijzonderheden
De gewogen massa komt overeen met de vereiste massa van een voormetriek medicinaal gewicht van 1 ons op basis van zowel het Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram uit de Noordelijke Nederlanden als het Neurenbergse medicinale pond van 357,85 gram
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in een rond doosje met het opschrift Gewichte. collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl