www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

2 Neurenbergse drachme uit de grensstreek Duitsland/Nederland collectie W

Type gewicht
Gewicht van 2 Neurenbergse drachme zoals dat werd gebruikt in de grensstreek van Duitsland en de Nederlanden
Het gewicht heeft de vorm van twee ruggelings tegen elkaar geplaatste drachmetekens conform het medicinale teken c.q. het medicinale of medische tekenschrift waarmee 1 drachme in de medicinale recepten werd aangeduid
Gebruik van het gewicht
Gewicht ten behoeve van het afwegen van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend, het gewicht is in Neurenberg vervaardigd
Opschriften
n.v.t.
Berekende massa
De berekende massawaarde op basis van het tot 1820 in gebruik zijnde Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram:
2 drachme = 1/96 medicinaal pond x 2 = 369,125790000 / 96 x 2 gram = 7,690120625 gram

De berekende massawaarde op basis van het tot 1868 in gebruik zijnde Neurenbergs medicinale pond van 357,85 gram:
2 drachme = 1/96 medicinaal pond x 2 = 357,85 / 96 x 2 gram = 7,455208333 gram
Gewogen massa
7,2 gram
IJkmerken
n.v.t.
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0x
IJkmeester
n.v.t.
Bijzonderheden
In het midden van het gewicht is in de bovenkant een kleine gietgal zichtbaar
De gewogen massa komt overeen met de vereiste massa van een voormetriek medicinaal gewicht van 2 drachme op basis van zowel het Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram uit de Noordelijke Nederlanden als het Neurenbergse medicinale pond van 357,85 gram
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in een rond doosje met het opschrift Gewichte. collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl