www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

1/2 Neurenbergs ons uit de grensstreek Duitsland/Nederland collectie W

Type gewicht

Gewicht van 1/2 Neurenbergs ons zoals dat werd gebruikt in de grensstreek van Duitsland en de Nederlanden
Het gewicht heeft de vorm van het teken voor 1/2 ons conform het medicinale teken c.q. het medicinale of medische tekenschrift waarmee
1/2 ons in de medicinale recepten werd aangeduid

Gebruik van het gewicht

Gewicht ten behoeve van het afwegen van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend, het gewicht is in Neurenberg vervaardigd

Opschriften

n.v.t.

Berekende massa

De berekende massawaarde op basis van het tot 1820 in gebruik zijnde Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram:
1/2 ons = 1/24 medicinaal pond = 369,125790000 / 24 = 15,380241250 gram

De berekende massawaarden op basis van het tot 1868 in gebruik zijnde Neurenbergs medicinale pond van 357,85 gram:
1/2 ons = 1/24 medicinaal pond = 357,85 / 24 gram = 14,910416667 gram

Gewogen massa

14,7 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

De gewogen massa komt overeen met de vereiste massa van een voormetriek medicinaal gewicht van 1/2 ons op basis van zowel het Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram uit de Noordelijke Nederlanden als het Neurenbergse medicinale pond van 357,85 gram

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in een rond doosje met het opschrift Gewichte. collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl