www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

4, 3, 2 en 1 Neurenbergse obool uit de grensstreek Duitsland/Nederland collectie W

Type gewicht

Complete serie van 4, 3, 2 en 1 Neurenbergse obool zoals die werden gebruikt in de grensstreek van Duitsland en de Nederlanden
Het gewicht van 1 obool heeft de vorm van 1 obool conform het medicinale teken c.q. het medicinale of medische tekenschrift waarmee 1 obool in de medicinale recepten werd aangeduid
De gewichten van 4, 3 en 2 obool hebben de vorm van aan elkaar gekoppelde obolen

Gebruik van het gewicht

Gewichten ten behoeve van het afwegen van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend, de obolen zijn in Neurenberg vervaardigd

Opschriften

n.v.t.

Berekende massa

De berekende massawaarden op basis van het tot 1820 in gebruik zijnde Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram:
4 obool = 1/576 medicinaal pond x 4 = 369,125790000 gram / 576 x 4 = 2,563373542 gram
3 obool = 1/576 medicinaal pond x 3 = 369,125790000 gram / 576 x 3 = 1,922530156 gram
2 obool = 1/576 medicinaal pond x 2 = 369,125790000 gram / 576 x 2 = 1,281686771 gram
1 obool = 1/576 medicinaal pond = 369,125790000 gram / 576 = 0,640843385 gram

De berekende massawaarden op basis van het tot 1868 in gebruik zijnde Neurenbergs medicinale pond van 357,85 gram:
4 obool = 1/576 medicinaal pond x 4 = 357,85 gram / 144 =
2,485069444 gram
3 obool = 1/576 medicinaal pond x 3 = 357,85 gram / 192 =
1,863802083 gram
2 obool = 1/576 medicinaal pond x 2 = 357,85 gram / 288 =
1,242534722 gram
1 obool = 1/576 medicinaal pond = 357,85 gram / 576 =
0,621267361 gram

Gewogen massa

4 obool = 2,4 gram
3 obool = 1,8 gram
2 obool = 1,3 gram
1 obool = 0,6 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

De gewogen massa komt overeen met de vereiste massa van voormetrieke medicinale gewichten van 4, 3, 2 en 1 obool op basis van zowel het Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram uit de Noordelijke Nederlanden als het Neurenbergse medicinale pond van 357,85 gram

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in een rond doosje met het opschrift Gewichte. collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl