www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

8 zilveren Spaanse reaal particuliere collectie

Type gewicht

Vierkant blokgewicht dat van boven naar beneden iets taps toeloopt

Gebruik van het gewicht

Weging van een zilveren munt van 8 Spaanse reaal uit de omloop

Gieter/fabrikant

In de onderkant is een molenijzer afgeslagen, dat is vermoedelijk het makersmerk van de Amsterdamse muntgewichtmaker Isaac te Welberg
uit de Geertruidenstraat, geboren te Antwerpen circa 1585, en op
08-07-1606 te Amsterdam gehuwd met Lysbet Jans

Opschriften

De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor 8 zilveren Spaanse reaal is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een parelkrans met daarbinnen een juk met een gespreide pijlenbundel van 6 pijlen, het symbool van de katholieke koningen van Aragon en Castilië; Ferdinand en Isabella

Berekende massa

Vereiste massa tot 1728: 27,46 gram

Gewogen massa

27,4 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

Muntgewichten voor zilveren munten zijn vrij zeldzaam

Inventarisnummer

n.v.t. / Particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl