www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie

Type gewicht

Vierkant blokgewicht dat van boven naar beneden iets taps toeloopt

Gebruik van het gewicht

Weging van een gouden munt van 1/2 Spaanse pistool uit de omloop
Een gouden munt van 1/2 Spaanse pistool werd ook wel 1 escudo of
1 pistolet genoemd

Gieter/fabrikant

Jacob l’Admiral junior sloeg zijn stempel en eventueel kleine jaarletters af in gewichten en balansschaaltjes van andere muntgewichtenmakers
In de onderkant is het merk van de ijk- en justeermeester-generaal Jacob l'Admiral junior afgeslagen;
de naar links klimmende, gekroonde Generaliteits- of Statenleeuw, met zwaard en pijlenbundel, in een rond stempelveld, met links, rechts en daaronder respectievelijk de letters I, L en A

Opschriften

De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor een 1/2 gouden Spaanse pistool is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een parelkrans met daarbinnen een krukkenkruis in een vierpas, met ter plaatse van de insnoeringen van de vierpas dubbele punten en een Franse lelie

Noot
Een vierpas is een figuur waarbij vier overlappende cirkels (passen) in een vierhoek liggen en open zijn aan de kant waar ze elkaar raken

Berekende massa

3,4 gram

Gewogen massa

3,4 gram

IJkmerken

De jaarletter C van 1762

Eerste ijk

De jaarletter C van 1762

Laatste ijk

De jaarletter C van 1762

Aantal keer geijkt

1x

IJkmeester

Jacob l’Admiral, de ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland
Alleen Jacob l’Admiral kreeg, om meer eenheid te waarborgen, op
01-05-1750 van de Staten-Generaal bovendien nog de aanstelling tot “Ykmeester of Justeermeester-Generaal van de kleine Yk- of Troische Gewigten over de Geheele Unie” c.q. de Zeven Provinciën
Hij had het recht om alle zilversmeden in de Zeven Provinciën te bezoeken en de balansschalen en gewichten te controleren en te ijken

Bijzonderheden

n.v.t.

Inventarisnummer

n.v.t. / Gewicht aanwezig in de muntgewichtdoos van J. l’Admiral Particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl