www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1 gouden Franse pistool of 1 Louis d’or aux insignes particuliere collectie

Type gewicht

Vierkant blokgewicht dat van boven naar beneden iets taps toeloopt

Gebruik van het gewicht

Weging van een gouden munt van 1 Franse pistool of 1 Louis d’or aux insignes (Louis d’or met de scepters) uit de omloop

De gouden Franse ecu werd in 1640 vervangen door de door Lodewijk XIII (1601-1643) geïntroduceerde Louis d’or of gouden Louis
Met de Louis d’or wordt een serie gouden Franse munten aangeduid die werd geïntroduceerd door Louis XIII in 1640 en tot 1792 werd aangemunt
De munten tonen aan de voorzijde het portret van de koning en aan de keerzijde een Frans Wapenschild
De opvolgers van Louis XIII voelden zich geroepen om in eigen naam een Louis uit te geven waarbij zowel het uiterlijk en de massa van de munt telkens werden gewijzigd

Eén van de varianten van de Louis d’or was de Louis d’or aux insignes (Louis d’or met de scepters) ofwel de Franse pistool
De Franse pistool werd tijdens de regeerperiode van Louis XIV (1643-1715) tussen 1704 en 1709 aangemunt met een wettelijke productiemassa van 6,69 gram

Gieter/fabrikant

Jacob l’Admiral junior sloeg zijn stempel en eventueel kleine jaarletters af in gewichten en balansschaaltjes van andere muntgewichtenmakers
In de onderkant is het merk van de ijk- en justeermeester-generaal Jacob l'Admiral junior afgeslagen; de naar links klimmende, gekroonde Generaliteits- of Statenleeuw, met zwaard en pijlenbundel, in een rond stempelveld, met links, rechts en daaronder respectievelijk de letters I, L en A

Opschriften

De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor een 1 gouden Franse pistool of 1 Louis d’or aux insignes is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een parelkrans met daarbinnen, en profil, een naar rechts gericht gelauwerd (konings)hoofd, met links daarvan de letter F en rechts de letter P die staan voor Franse Pistool

Noot
In de numismatiek wil een gelauwerd hoofd zeggen dat het hoofd van een lauwerkrans is voorzien

Berekende massa

6,69 gram

Gewogen massa

6,7 gram

IJkmerken

In de onderkant is de jaarletter A van 1760 afgeslagen

Eerste ijk

De jaarletter A van 1760

Laatste ijk

De jaarletter A van 1760

Aantal keer geijkt

1x

IJkmeester

Jacob l’Admiral, de ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland
Alleen Jacob l’Admiral kreeg, om meer eenheid te waarborgen, op
01-05-1750 van de Staten-Generaal bovendien nog de aanstelling tot “Ykmeester of Justeermeester-Generaal van de kleine Yk- of Troische Gewigten over de Geheele Unie” c.q. de Zeven Provinciën
Hij had het recht om alle zilversmeden in de Zeven Provinciën te bezoeken en de balansschalen en gewichten te controleren en te ijken

Bijzonderheden

n.v.t.

Inventarisnummer

n.v.t. / Gewicht aanwezig in de muntgewichtdoos van J. l’Admiral Particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl