www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

2 gouden Hollandse dukaat particuliere collectie

Type gewicht

Vierkant blokgewicht dat van boven naar beneden iets taps toeloopt

Gebruik van het gewicht

Weging van een gouden munt van 2 Hollandse dukaat uit de omloop

Gieter/fabrikant

Jacob l’Admiral junior sloeg zijn stempel en eventueel kleine jaarletters af in gewichten en balansschaaltjes van andere muntgewichtenmakers
In de onderkant is het merk van de ijk- en justeermeester-generaal Jacob l'Admiral junior afgeslagen; de naar links klimmende, gekroonde Generaliteits- of Statenleeuw, met zwaard en pijlenbundel, in een rond stempelveld, met links, rechts en daaronder respectievelijk de letters I, L en A

Opschriften

De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor 2 gouden Hollandse dukaat is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een staande, geharnaste, naar rechts gerichte ridder met in zijn rechterhand een geschouderd c.q. op de rechter schouder rustend geheven krijgszwaard en in de linker hand een met een lint bijeengebonden pijlenbundel met zeven pijlen als symbool voor de Unie van de Zeven Verenigde Provinciën
Ter hoogte van de benen staat links van de ridder het getal 17 en rechts het getal 50
Het jaartal 1750 heeft te maken met het plakkaat van 01-05-1750
Bij het plakkaat van 01-05-1750 werd de wettelijke massa bij uitgifte ofwel de wettelijke productiemassa op 2 engels en 9 aas (3,508617536 gram, afgerond 3,51 gram) vastgesteld
Voor de circulerende, de in omloop zijnde dukaten, werd toen een getolereerde massa in circulatie ofwel een wettelijke minimale productiemassa van 2 engels 8 ½ aas (3,484585909 gram) vastgesteld

Berekende massa

7,02 gram

Gewogen massa

7,0 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

n.v.t.

Inventarisnummer

n.v.t. / Gewicht aanwezig in de muntgewichtdoos van J. l’Admiral Particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl