www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1 gouden Hollandse dukaat (periode 1581-198..) particuliere collectie

Type gewicht

Vierkant blokgewicht dat van boven naar beneden iets taps toeloopt

Gebruik van het gewicht

Weging van een gouden munt van 1 Hollandse dukaat uit de omloop

Gieter/fabrikant

Jan Linderman III, was de zoon van Hendrik Linderman en werd ook wel Johannes of Joannes genoemd
Hij werd in 1745 te Amsterdam geboren en overleed op 15-12-1801
Jan Linderman III woonde eerst in de Kalverstraat “in de Goutbalans” naast de kerk “De Papegay” en woonde na de dood van zijn vader in 1785 op de Nieuwendijk.
Hij ging op 06-04-1770 te Amsterdam in ondertrouw met Brigetha Smith ook wel Bregitta Smit genoemd, zij werd in 1740 geboren te Amsterdam en overleed op 05-11-1811

“De Affaire van Balancen, Schaalen en Gewigten, zal gecontinueert worden op de Firma van de Weduwe Jan Linderman en Zoon”

In 1805 nam Willem Linderman de zaak over van B. Smit, de weduwe van Jan Linderman III

In de onderkant is het merk van de muntgewichtenmaker Jan Linderman III afgeslagen
Zijn merk bestaat uit het Amsterdamse stadswapen, de drie gekroonde andreaskruisen, met links daarvan de hoofdletter L met daarboven een punt en rechts daarvan de hoofdletter M

Opschriften

De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor 1 gouden Hollandse dukaat is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een staande, geharnaste, naar rechts gerichte ridder met in zijn rechterhand een geschouderd c.q. op de rechter schouder rustend geheven krijgszwaard en in de linker hand een met een lint bijeengebonden pijlenbundel met zeven pijlen als symbool voor de Unie van de Zeven Verenigde Provinciën

Berekende massa

3,51 gram

Gewogen massa

3,5 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

n.v.t.

Inventarisnummer

n.v.t. / Particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl