www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1 gouden ecu au soleil ofwel 1 gouden Son Kroon (Frankrijk 1475-1515) particuliere collectie

Type gewicht

Blokgewicht

Gebruik van het gewicht

Weging van een gouden munt van 1 ecu au soleil of 1 Son Kroon ofwel zonnekroon uit de omloop
In 1475 liet Lodewijk XI (regeringsperiode 1461-1483) een variant van de ecu à la couronne slaan, de ecu au soleil
De ecu au soleil ontleent zijn naam aan het emissieteken, een zon boven het gekroonde wapenschild, dat op de muntbeeldenaar was aangebracht
De Nederlandse naam voor de ecu (kroon) au soleil is Son Kroon, Sonne Kroon, Sonnen Kroon of zonnekroon
Het slaan van gouden Franse ecu’s werd in wezen ongewijzigd voortgezet totdat de ecu in 1640 werd vervangen door de door Lodewijk XIII (regeringsperiode 1610-1643) geïntroduceerde Louis d’Or

Gieter/fabrikant

In de onderkant is het merk van Jan Willemsz van Coppenol afgeslagen
Een vijfpuntige ster met in het midden een punt, links daarvan de letter I, rechts daarvan de letter W, het geheel omgeven met een lauwerkrans waarin vier rozetten zijn opgenomen
Jan Willemsz van Coppenol, werd in 1573 te Tielt geboren, hij was werkzaam tussen 1619 en 1625 en overleed in 1627 te Haarlem
In 1579 kwam hij met zijn ouders naar Haarlem
Zijn broer Willem of Guilliam Willemsz was daar lettermaker en boekdrukker, hij is de vader van Lieven Coppenol, een beroemd schoonschrijver die door Rembrandt werd vereeuwigd

Opschriften

De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor 1 gouden ecu au soleil of
1 gouden Son Kroon is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont de zon, het emissieteken dat op de muntbeeldenaar boven het gekroonde wapenschild was aangebracht, geflankeerd door links de letter S en rechts de letter K die hoogstwaarschijnlijk staan voor Son Kroon

Zon werd in het Middelnederlands, een voorloper van de moderne Nederlandse taal die tussen 1200 en 1500 in het huidige Nederlandse taalgebied werd gesproken, geschreven als son, sonne of sonnen

In de Liesveldtbijbel, een Nederlandstalige Bijbelvertaling uit 1526 stond onder Prediker 1:3;
“Wat heeft die mensce meer van alle sinen arbeit dair mede hi omme gaet onder der sonnen?”
Vrij vertaald wil dat zeggen;
“Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon?”

De tekst is vertaald door de Antwerpenaar Jacob van Liesveldt, die zich baseerde op de Duitstalige Bijbelvertaling van Maarten Luther uit 1522 en niet op de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse tekst

De letters SK staan dus hoogstwaarschijnlijk voor Son Kroon, Sonne Kroon of Sonnen Kroon

Berekende massa

3,5 gram

Gewogen massa

3,0 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

Muntgewichten van Jan Willemsz van Coppenol zijn zeldzaam, van hem zijn namelijk maar drie muntgewichtdozen bekend

Inventarisnummer

n.v.t. / Particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl