www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

1000 gram massastuk/cilinder no. 52801, fabrikant Eegema Zevenbergen collectie W

Type gewicht
Massastuk (cilinder)van 1000 gram van roestvast staal
Gebruik van het gewicht
Precisiegewicht
Gieter/fabrikant
Eegema-Gewichtenmakerij te Zevenbergen
Opschriften
n.v.t.
Berekende massa
1000 gram
Gewogen massa
1000 gram
IJkmerken
n.v.t.
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0x
Nummer van het ijkkantoor
n.v.t.
Bijzonderheden
NKO-certifikaat nummer 528/9512
Wijze van onderzoek; de massa is bepaald door vergelijking
met een naar de nationale standaard herleidbare massastandaard
uit set nummer: 1000
Herleidbaarheid; metingen zijn uitgevoerd met standaarden
waarvan de herleidbaarheid naar (inter-)nationale standaarden,
ten overstaan van de NKO (Nederlandse Kalibratie Organisatie)
is aangetoond
Resultaat; de massa bevindt zich binnen de toleranties welke gelden
voor gewichten klasse F1 EEG-ijkbeschikking precisiegewichten
De nauwkeurigheid bedraagt volgens de heer G.P. Heezen van
Eegema-Gewichtenmakerij 5 milligram op 1000 gram ofwel 1 : 200000
In de onderkant van het massastuk is in het midden een justeeropening
aangebracht die wordt afgesloten door middel van een inbusbout
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl