www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Gouden milligramgewichten van 500, 200, 100, 100, 100, 50 milligram en drie ruitertjes collectie W

Type gewicht

Lamelgewichten van goud en drie zogeheten van dun draad vervaardigde ruitertjes

Gebruik van het gewicht

Milligramgewichten en ruitertjes voor het wegen van heel kleine massa’s
Om de allerkleinste verschillen weg te werken is het bij precisiebalansen mogelijk een ruitertje op één van de balansarmen te plaatsen, de gewichten in de balansschaal zouden anders te klein worden om zelfs met een pincet te kunnen vastpakken
Dat ruitertje ziet eruit als het onderlijf met de benen van een ruiter en is aan de bovenzijde van een rond oogje voorzien
Het is feitelijk een verplaatsbaar, van dun draad vervaardigd gewichtje, dat schrijlings/wijdbeens als een ruiter als gewicht op de balansarm wordt geplaatst
Een ruitertje is meestal een gewichtje van 10 milligram
Door gebruikmaking van de hefboomwerking kan er over het algemeen een nauwkeurigheid van 0,1 milligram mee worden bereikt
Bovenaan de balansarm is daarvoor een schaalverdeling aangebracht

Gieter/fabrikant

Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek N.V. te Den Haag

Opschriften

500 / 200 / 100 / 100 / 100 / 50

Berekende massa

500, 200, 100, 100, 100 en 50 milligram

Gewogen massa

Onbekend

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

Nummer van het ijkkantoor

n.v.t.

Bijzonderheden

Milligramgewichten werden in de diverse ijkperiodes uit verschillende materialen vervaardigd:
* In de ijkperiode 1820-1870 uit zilver en koper
* In de ijkperiode 1870-1912 uit goud, zilver, platina, koper en aluminium
* In de ijkperiode 1912-1919 uit aluminium
* In de ijkperiode 1919-1941 uit aluminium
* In de periode 1941-1978 uit goud, platina en aluminium

De milligramgewichten in de ijkperiode 1941-1949 werden vervaardigd volgens de voorschriften uit de periode 1941-1998, conform de Beschikking d.d. 09-05-1939, die op 01-01-1941 in werking trad

De milligramgewichten in de periode 1949-1978 werden vervaardigd volgens de voorschriften uit de periode 1941-1998, conform de Beschikking d.d.
09-05-1939, die op 01-01-1941 in werking trad

1978-1998, milligramgewichten EEG-model,
precisiegewichten 1000 t/m 1 mg

Voor zover bekend produceerden alleen buitenlandse fabrikanten conform de EEG-ijkbeschikking d.d. 30-05-1978, die per 01-07-1978 in werking trad, milligramgewichten van het EEG-model/ precisiegewichten van 1000 t/m
1 mg
Dit betreft geen Nederlandse gewichten
Om die reden zijn deze precisiegewichten hier buiten beschouwing gelaten

De beschreven en getoonde gouden milligramgewichten dateren gezien hun vorm met één opstaande rand en zoals uit het voorgaande mag blijken:
* niet uit de ijkperiode 1870-1912
* vermoedelijk niet uit de ijkperiode 1941-1949 maar uit de periode
1949-1978

Inventarisnummer

n.v.t.  /  Collectie W

Foto's

Foto’s milligrammen en ruitertjes: Webmuseum goudenzilverweging.nl

Foto balans (detail met o.a. ruitertje)
Deze balans staat in de ruststand en kan dus niet vrij bewegen
In de weegstand zakt het donkere gedeelte, dat de zilverwitte arm nu nog ondersteunt, circa ½ cm