www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

1000 schellingen van 6 stuiver collectie Museum Rotterdam

Type gewicht
Krukgewicht
Gebruik van het gewicht
Bankgewicht voor 1000 schellingen van 6 stuiver
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
18 M 3 3/4 O SCHEL: / 300
Berekende massa
18 mark en 3 3/4 ons = 4544,861289375 gram
Gewogen massa
4545 gram
IJkmerken
Een jaarletter
Eerste ijk
Jaarletter V 1755
Laatste ijk
Jaarletter V 1755
Aantal keer geijkt
1 x
IJkmeester
Jacob l'Admiral, de ijk- en justeermeester-generaal van Holland en
West-Friesland, en vanaf 01-05-1750 ijk- en justeermeester-generaal
van de gehele Unie
Bijzonderheden
300 staat voor 1000 schellingen x 6 stuiver = 6000 / 20 = 300 gulden
Inventarisnummer
11382 / Collectie Museum Rotterdam
Foto's
Museum Rotterdam