www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

1000 stuks à 25 cent (1848-1945) collectie DNB

Type gewicht

Krukgewicht

Gebruik van het gewicht

Muntproductiegewicht voor 1000 stuks à 25 cent (1848-1945)

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

1000 STUKS À 25 CENT / 3 PD .575 W

Berekende massa

3 PD .575 W = 3 Nederlands pond en 575 wigtjes = 3575 gram

Gewogen massa

3575,2 gram

IJkmerken

n.v.t. / ongeijkt

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

De onderzijde van het gewicht is voorzien van een standring en in het midden is een justeerkamer, afgesloten met een justeerschroef, aangebracht
Het justeren van het gewicht gebeurt door in de justeerkamer kleine loden kogeltjes aan te brengen
Justeren van een gewicht wil zeggen; de massa van een gewicht zodanig aanpassen dat de meetafwijking ten opzichte van de standaard lager is dan de toegestane afwijking voor de toepassing
De justeerkamer is afgesloten met een justeerschroef die is voorzien van een grote iets bolle schroefkop waarin op enige afstand van elkaar twee gaatjes zijn geboord
Dit is een zogeheten “spanner drilled tamper proof screw head”, een speciaal geboorde, sabotage bestendige schroefkop waarop uitsluitend een daarvoor bestemde schroefsleutel past
De justeerkamer is van een op die manier vervaardigde justeerschroef voorzien om te voorkomen dat de massa van het gewicht door onbevoegde personen ongeoorloofd kan worden gewijzigd
De aanwezigheid van een standring en een met een speciale justeerschroef afgesloten justeerkamer is kenmerkend voor gewichten voor fijne weging die niet voor handelsdoeleinden maar voor speciale doeleinden, zoals bijvoorbeeld in De Munt, werden gebruikt

Inventarisnummer

1984.0023 / Collectie Geldmuseum Utrecht / per 01-01-2014 DNB Amsterdam

Foto's

Ton Lansdaal