www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

20 gouden dukaten collectie DNB

Type gewicht

Krukgewicht

Gebruik van het gewicht

Muntproductiegewicht voor 20 gouden dukaten

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

20 A.1.D / NAGEL

Berekende massa

246,083860000/70 x 20 = 70,309674286 gram, dat is de wettelijke productiemassa van 20 gouden dukaten op basis van de snede van
70 dukaten per mark

Gewogen massa

Onbekend / schatting circa 75 gram

IJkmerken

n.v.t.

Eerste ijk

n.v.t.

Laatste ijk

n.v.t.

Aantal keer geijkt

0x

IJkmeester

n.v.t.

Bijzonderheden

De exacte gewogen massa dient nog bepaald te worden
Op het gewicht is het fabrieks- of makersmerk van T.A. Nagel afgeslagen,
dat wil zeggen de naam NAGEL in een liggende, ovalen cartouche (een
met krullen en rolwerk omlijst, meestal gebogen vlak, waarop een opschrift
is of kan worden aangebracht) waarvan alleen de onderzijde met krullen is
versierd

Inventarisnummer

1984.0035 Collectie Geldmuseum Utrecht / per 01-01-2014 DNB Amsterdam

Foto's

Ton Lansdaal