2 Ned. pond / 2000 w sluitgewicht collectie W

Type gewicht
Sluitgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
2 NED. / POND.KIL / 2000 W
Berekende massa
2000 gram
Gewogen massa
1991 gram (incompleet, het gewicht van 1 Ned. wigtje ontbreekt)
IJkmerken
Jaarletter
Eerste ijk
De jaarletter o van 1858
Laatste ijk
De jaarletter o van 1858
Aantal keer geijkt
1x
IJkmeester
Een dubbele afslag van het particuliere merk van één van de Amsterdamse arrondissementsijkers
Gezien het feit dat het gewicht in 1858 is geijkt kan dit alleen gebeurd zijn door J.G.E.G.Stierling of door F.J.Stamkart
Bijzonderheden
De dubbele afslag van het merk van de arrondissementsijker geeft aan
dat we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging
Het sluitertje van 1 NW ontbreekt
In het Koninklijk Besluit van 8 juni 1819, Stb. 37 worden de sluitgewichten
van 1 Nederlands Pond Kilogram als zwaarste sluitgewichten genoemd
Er is echter bekend dat er ook sluitgewichten van 2 Nederlands Pond Kilogram gemaakt zijn; in het boek 2000 jaar gewichten in de Nederlanden (1980) wordt één exemplaar vermeld, geijkt door de Amsterdamse arrondissementsijker T.A.Nagel
Inmiddels zijn er in totaal zes exemplaren bekend
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl