Andere objecten

16 pond / Zeeuwse Dormant uit 1612 collectie DNB
600 guldens van 20 stuiver met de zak collectie W
300 Friese florijnen van 28 stuiver particuliere collectie
1000 ruiterschellingen van 5 1/2 stuiver particuliere collectie
70 gouden dukaten collectie DNB
8 zilveren rijders collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie W
8 mark krukgewicht collectie W
6 mark krukgewicht collectie W
4 mark krukgewicht uit Utrecht collectie W
4 mark krukgewicht collectie W
2 mark krukgewicht collectie W
1 mark krukgewicht collectie W
1/4 mark krukgewicht collectie W
1/2 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1/4 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1 mark blokgewicht collectie W
2 Gents ons dubbelconisch blokgewicht met vuurslag collectie W
2 denier particuliere collectie
1/8 pond Leeuwarden of 1/8 Troois pond collectie W
8 Troois pond sluitgewicht P.J. le Cointe particuliere collectie
4 Troois pond sluitgewicht J. l’Admiral particuliere collectie
2 Troois/Haags pond sluitgewicht S.G. Nagel/Pieter Rombouts collectie W
2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
1 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
16 Troois lood sluitgewicht P.J. le Cointe collectie W
8 Troois lood sluitgewicht J. l’Admiral collectie W
½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie
2 engels vervaardigd door Abraham Groengraft collectie W
Bijzonder gewicht van 4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
3 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
2 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
4 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
4 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W
2 engels met het opschrift 2 ENG / Franse of Trooise lelie collectie W
1 engels met het opschrift 1 EN / Franse of Trooise lelie collectie W
1 Troois ons met een Franse of Trooise lelie collectie W
10, 9, 8, 7, 5, 4 en 3 engels vervaardigd en geijkt door F.J. de Batist collectie W
3, 2 en 1 engels vervaardigd en geijkt door Jacques Delmotte collectie W
5 engels geijkt door Wolschot collectie W
5 engels vervaardigd door Jacobus Franciscus Wolschot collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
1 Troois lood met cijfer I en één Franse of Trooise lelie collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
5 engels vervaardigd door Laurens Constant particuliere collectie
4 engels uit de Zuidelijke Nederlanden particuliere collectie
3 engels vervaardigd door Paulus Dorsman particuliere collectie
5 aas afkomstig uit Luik collectie W
Spanen doosje met Hollands Trooise azen uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

1/4 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W

Type gewicht
Krukgewicht
Gebruik van het gewicht
Gronings Troois gewicht, gebruikt als handelsgewicht, maar volgens de ordonnantie ‘op het Troys of Swaer Gewichte’, gedateerd 21-04-1701, ook gebruikt voor het wegen van goud en zilver
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
n.v.t.
Berekende massa
De berekende massa van het Gronings Troois pond is 492,3625 gram, afgeleid van de Groninger stadsgewichten/de standaarden van de eerste rang uit 1740, gemerkt met twee Franse of Trooise lelies, aan de hand van wegingen door S.C. Buwama Aardenburg in 1812 en de vergelijkingstafels van J.H. van Swinden
De berekende massa van 1/4 Gronings Troois pond is 492,3625 gram/4 = 123,0906 gram
Gewogen massa
113,8 gram
IJkmerken
De Franse of Trooise lelie, die geeft aan dat we te maken hebben met in dit geval een Gronings Troois gewicht
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0x
IJkmeester
n.v.t.
Bijzonderheden
De ordonnantie ‘op het Troys of Swaer Gewichte’, gedateerd 21-04-1701 vermeldt dat op de bladzijden 4 en 5 onder meer:
‘(4)
……/ dat nae den 20. May deses Jaars by de Respective Koop-luyden / Winkeliers / Ambagts=Luiden / mitsgaders de Banck van Leeninge / en allen Ingesete=nen Onser Stad en Stads Tafel / geen ander Gewighte / als ge=ijckte Troys of swaer gewichte / van Metaal / Yser of Loodt ge=maackt / in hare Huysen sullen mogen hebben ofte gebruycken / soo by het inwegen als uytwee=gen / van Vleysch of Speck / Meel ofte Broodt / van Goudt off Silver / van Koper of Yser / van
(5)
van Tin of Loodt / van Zijde / Baratte / Wollen garen of Vlas / van Suycker / Speceryen / ende voorts van alle andere Waren / die tijdtlijcks by Gewichte wor=den verkost; op Poena ……’

Het gewicht is dus een Gronings Troois handelsgewicht dat ook voor goud- en zilverweging werd gebruikt

Conclusie
Het gewicht betreft vermoedelijk een 1/4 Gronings Troois pond, die conclusie is gerechtvaardigd omdat:
* het gewicht een bodemvondst uit de stad Groningen is
* aan de voorzijde, op het gewichtlichaam, onder de Franse of Trooise lelie, een fragment van vermoedelijk het Groningse stadswapen, alleen een deel van de kroon, zichtbaar is
* het gewicht een eenvoudige vorm heeft
* de Franse of Trooise lelie erop is afgeslagen, als teken dat het Troois gejusteerd is, zoals dat in Groningen sinds 1701/1702 verplicht was, de lelie wijst op een herkomst uit Groningen
* er sprake is van een aanzienlijk massaverlies: de berekende massa is 492,3625 gram/4 = 123,0906 gram, de gewogen massa is 113,8 gram, het massaverlies is identiek aan het massaverlies van andere voormetrieke Groninger krukgewichten
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl