Andere objecten

16 pond / Zeeuwse Dormant uit 1612 collectie DNB
600 guldens van 20 stuiver met de zak collectie W
300 Friese florijnen van 28 stuiver particuliere collectie
1000 ruiterschellingen van 5 1/2 stuiver particuliere collectie
70 gouden dukaten collectie DNB
8 zilveren rijders collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie W
8 mark krukgewicht collectie W
6 mark krukgewicht collectie W
4 mark krukgewicht uit Utrecht collectie W
4 mark krukgewicht collectie W
2 mark krukgewicht collectie W
1 mark krukgewicht collectie W
1/4 mark krukgewicht collectie W
1/2 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1/4 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1 mark blokgewicht collectie W
2 Gents ons dubbelconisch blokgewicht met vuurslag collectie W
2 denier particuliere collectie
1/8 pond Leeuwarden of 1/8 Troois pond collectie W
8 Troois pond sluitgewicht P.J. le Cointe particuliere collectie
4 Troois pond sluitgewicht J. l’Admiral particuliere collectie
2 Troois/Haags pond sluitgewicht S.G. Nagel/Pieter Rombouts collectie W
2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
1 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
16 Troois lood sluitgewicht P.J. le Cointe collectie W
8 Troois lood sluitgewicht J. l’Admiral collectie W
½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie
2 engels vervaardigd door Abraham Groengraft collectie W
Bijzonder gewicht van 4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
3 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
2 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
4 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
4 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W
2 engels met het opschrift 2 ENG / Franse of Trooise lelie collectie W
1 engels met het opschrift 1 EN / Franse of Trooise lelie collectie W
1 Troois ons met een Franse of Trooise lelie collectie W
10, 9, 8, 7, 5, 4 en 3 engels vervaardigd en geijkt door F.J. de Batist collectie W
3, 2 en 1 engels vervaardigd en geijkt door Jacques Delmotte collectie W
5 engels geijkt door Wolschot collectie W
5 engels vervaardigd door Jacobus Franciscus Wolschot collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
1 Troois lood met cijfer I en één Franse of Trooise lelie collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
5 engels vervaardigd door Laurens Constant particuliere collectie
4 engels uit de Zuidelijke Nederlanden particuliere collectie
3 engels vervaardigd door Paulus Dorsman particuliere collectie
5 aas afkomstig uit Luik collectie W
Spanen doosje met Hollands Trooise azen uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

8 mark krukgewicht collectie W

Type gewicht
Krukgewicht
Gebruik van het gewicht
Troois gewicht ten behoeve van goud- en zilverweging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
8 MARC
Berekende massa
8 mark = 8 x 246,083860000 gram = 1968,670880000 gram
Gewogen massa
1967 gram
IJkmerken
Een jaarletter
De Franse of Trooise lelie, die geeft aan dat we te maken hebben met een Troois gewicht ten behoeve van goud- en zilverweging
Eerste ijk
De jaarletter F van 1765
Laatste ijk
De jaarletter F van 1765
Aantal keer geijkt
1 x
IJkmeester
Jacob l'Admiral, de ijk- en justeermeester-generaal van het troois gewicht
van Holland en West-Friesland, en vanaf 01-05-1750 ijk- en justeermeester-
generaal van de gehele Unie
Bijzonderheden
In de boekhouding van de Amsterdamse `wisselbank staan zowel lingotten als staven vermeld
Lingotten zijn zilverbaren van 2 duimen (5,14 cm) dik en 2 voet (56,6 cm) lang, met een massa liggend tussen 41 en 42 mark (10,09 en 10,34 kilogram), die gebruikt werden door draadtrekkers.
De staven lijken van het formaat van de zilverstaven of -baren van 8 mark (1968,67 gram) zoals de VOC die in de 18e eeuw naar Bengalen stuurde voor de vermunting tot Bengaalse roepies
Dergelijke zilverstaven of -baren waren gemaakt op het gehalte van de Indiase roepies, waardoor het muntmetaal in de Bengaalse munthuizen niet meer geraffineerd hoefde te worden en men minder last had van oncontroleerbare smeltverliezen
De afmeting van de getoonde zilverstaaf of -baar is:
lengte x breedte x hoogte = 16 x 4 x 3 cm
Vermoedelijk werden dergelijke staven met een gewicht van
8 mark gewogen
De bijgevoegde foto toont een zilverstaaf van 8 mark afkomstig uit
het VOC-schip De Rooswijk
Dit schip, onder bevel van kapitein Daniel Ronzieres, verging op
09-01-1740 op een groep zandbanken (“The Goodwin Sands”)
voor de Engelse Zuidkust ter hoogte van Ramsgate
Het essayeursteken, een naar links springende bok in een wapenschild, is waarschijnlijk van Otto Buck
Hij was essayeur, scheider en affineur te Amsterdam van 1711-1731 en
muntmeester van de Hollandse Munt te Dordrecht van 1731-1756
Inventarisnummer
Gewicht: n.v.t. / Collectie W
Zilverstaaf of -baar: n.v.t. / Particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl