Andere objecten

16 pond / Zeeuwse Dormant uit 1612 collectie DNB
600 guldens van 20 stuiver met de zak collectie W
300 Friese florijnen van 28 stuiver particuliere collectie
1000 ruiterschellingen van 5 1/2 stuiver particuliere collectie
70 gouden dukaten collectie DNB
8 zilveren rijders collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie W
8 mark krukgewicht collectie W
6 mark krukgewicht collectie W
4 mark krukgewicht uit Utrecht collectie W
4 mark krukgewicht collectie W
2 mark krukgewicht collectie W
1 mark krukgewicht collectie W
1/4 mark krukgewicht collectie W
1/2 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1/4 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1 mark blokgewicht collectie W
2 Gents ons dubbelconisch blokgewicht met vuurslag collectie W
2 denier particuliere collectie
1/8 pond Leeuwarden of 1/8 Troois pond collectie W
8 Troois pond sluitgewicht P.J. le Cointe particuliere collectie
4 Troois pond sluitgewicht J. l’Admiral particuliere collectie
2 Troois/Haags pond sluitgewicht S.G. Nagel/Pieter Rombouts collectie W
2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
1 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
16 Troois lood sluitgewicht P.J. le Cointe collectie W
8 Troois lood sluitgewicht J. l’Admiral collectie W
½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie
2 engels vervaardigd door Abraham Groengraft collectie W
Bijzonder gewicht van 4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
3 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
2 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
4 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
4 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W
2 engels met het opschrift 2 ENG / Franse of Trooise lelie collectie W
1 engels met het opschrift 1 EN / Franse of Trooise lelie collectie W
1 Troois ons met een Franse of Trooise lelie collectie W
10, 9, 8, 7, 5, 4 en 3 engels vervaardigd en geijkt door F.J. de Batist collectie W
3, 2 en 1 engels vervaardigd en geijkt door Jacques Delmotte collectie W
5 engels geijkt door Wolschot collectie W
5 engels vervaardigd door Jacobus Franciscus Wolschot collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
1 Troois lood met cijfer I en één Franse of Trooise lelie collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
5 engels vervaardigd door Laurens Constant particuliere collectie
4 engels uit de Zuidelijke Nederlanden particuliere collectie
3 engels vervaardigd door Paulus Dorsman particuliere collectie
5 aas afkomstig uit Luik collectie W
Spanen doosje met Hollands Trooise azen uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

8 Troois pond sluitgewicht P.J. le Cointe particuliere collectie

Type gewicht
Sluitgewicht
Gebruik van het gewicht
Troois gewicht ten behoeve van goud- en zilverweging
Gieter/fabrikant
Rechts van het slot is op de bovenzijde van het deksel een haan afgeslagen

De haan is, in verband met de op het gewicht afgeslagen jaarletter Y van 1783, vermoedelijk het kopergietersmerk van Tobias Martin Kolb (1774-vóór 1785), alhoewel van hem bekend is dat hij als kopergietersmerk had: een haan op een tak waarbij tevens zijn naam T.M. Kolb werd afgeslagen

De haan is, in verband met de op het gewicht afgeslagen jaarletter Y van 1783, niet het kopergietersmerk van Christoph Jobst Rothenberger / Rohdenberger / Stohdruberger, zoals vermeld in Die Merkzeichen der Nürnberger Rotschmiede, door Hermann P. Lockner blz. 231 no. 1643, blz. 268 en 269 merk no. 46/1643 en blz. 322 no. 1643
Hij werd immers meester in 1787 en was werkzaam vanaf 1788-?
Opschriften
8 Het cijfer 8 staat voor 8 Troois pond
Berekende massa
8 pond = 8 x 492,167720000 gram = 3937,341760000 gram = 3937,34 gram

Huis 4 pond = 1968,670880000 gram
Pijl 2 pond = 984,335440000 gram
Pijl 1 pond = 492,167720000 gram
Pijl 16 lood = 246,083860000 gram
Pijl 8 lood = 123,041930000 gram
Pijl 4 lood = 61,520965000 gram
Pijl 2 lood = 30,760482500 gram
Pijl 1 lood = 15,380241250 gram
Pijl 1/2 lood = 7,690120625 gram
Pijl 1/4 lood = 3,845060313 gram
Pijl 1/8 lood = 1,922530156 gram
Sluiter 1/8 lood = 1,922530156 gram
Gewogen massa
Huis 4 pond = 1947,0 gram
Pijl 2 pond = 980,0 gram
Pijl 1 pond = 489,0 gram
Pijl 16 lood = 243,88 gram
Pijl 8 lood = 121,57 gram
Pijl 4 lood = 61,39 gram
Pijl 2 lood = 30,67 gram
Pijl 1 lood = 15,34 gram
Pijl 1/2 lood = 7,68 gram
Pijl 1/4 lood = 3,83 gram
Pijl 1/8 lood = 1,82 gram
Sluiter 1/8 lood = 1,84 gram

De pijlen van 2 pond t/m de sluiter van 1/8 lood hebben een massa van
1958,0 gram
De totale gewogen massa, van het huis en alle pijlen samen, bedraagt
1947,0 + 1958,0 = 3905,0 gram
De totale gewogen massa, verkregen door optellen van de afzonderlijk gewogen massa’s bedraagt 3904,02 gram
IJkmerken
De jaarletter Y van 1783
De Franse of Trooise lelie,die geeft aan dat we te maken hebben met een Troois gewicht voor goud- en zilverweging
Eerste ijk
De jaarletter Y van 1783
Laatste ijk
De jaarletter Y van 1783
Aantal keer geijkt
1x
IJkmeester
Pieter Jacob le Cointe was de ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht van Holland en West-Friesland van 1770 totdat hij op 09-09-1781 overleed
Stephanus Gerardus Nagel was assistent van Pieter Jacob le Cointe en werd na het overlijden van Le Cointe op 09-09-1781 van 1781-1797 ijk- en justeermeester-generaal ad interim over het gehele gewest Holland en West-Friesland
Dat hield in dat hij tijdens zijn interim-periode (1781-1797) uitsluitend datgene ijkte wat hem ter examinatie werd aangeboden, waarbij hij het ijkmerk van zijn voorganger Pieter Jacob le Cointe gebruikte
Het gewicht is dus in 1783 door S.G. Nagel geijkt met het merk van P.J. le Cointe en de jaarletter Y van 1783
Bijzonderheden
Het gewicht is van een fors aantal versieringen voorzien

Het deksel van het huis is versierd met:
* Sierringen op de buitenkant en de binnenkant van het deksel
* Een dikke opgelegde band met schuin geplaatste ovale afslagen en daarbinnen diagonaal lopende/schuine lijnen
* Door streepjes gevormde halve cirkels op de zijkant

Het huis is aan de buitenzijde van boven naar beneden versierd met:
* Sierringen op de buitenwand en de binnenwand
* Vier dikke opgelegde banden met schuin geplaatste ovale afslagen en daarbinnen diagonaal lopende/schuine lijnen
* Een band met zespuntige sterren met in het midden een dikke puntcirkel
* Een band samengesteld uit steeds drie door streepjes gevormde halve cirkels met daarbinnen een halve cirkel en daartussen zespuntige sterren met in het midden een dikke puntcirkel
* Een band samengesteld uit steeds drie door streepjes gevormde halve cirkels met daarbinnen een achtbladige bloem/rozet met daartussen/-boven een vijfpuntig kruis
* Een band samengesteld uit afwisselend zespuntige sterren met in het midden een dikke puntcirkel en vijfpuntige kruisen
* Een band samengesteld uit afwisselend gestileerde en gedetailleerd uitgewerkte Franse lelies
* Een band met takjes met ieder twee zijtakken
* Aan de onderzijde een dunne opgelegde band met schuin geplaatste ovale afslagen en daarbinnen een diagonaal lopende/schuine lijnen

In het huis is in de binnenkant van het deksel en in de binnenkant in de bodem een centreerpunt aangebracht

De pijlen van 2, 1 pond, 16, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 lood en de sluiter van
1/8 lood zijn versierd met sierringen en zijn voorzien van centreerpunten

Het sluitgewicht is helaas niet geheel compleet maar wel compleet gemaakt
Het huis en de originele pijlen van 2, 1 pond, 16 en 8 lood zijn geijkt met de jaarletter Y van 1783
De pijlen van 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 lood en de sluiter van 1/8 lood zijn vermoedelijk later toegevoegd/ niet origineel, immers ze zijn als volgt gemerkt:
* De pijl van 4 lood: met de Trooise lelie, het merk van Le Cointe en de jaarletter U van 1779
* De pijl van 2 lood: met de Trooise lelie, het merk van Le Cointe en de jaarletter U van 1779
* De pijl van 1 lood: met de Trooise lelie, het merk van Le Cointe en de jaarletter J van 1768
* De pijl van 1/2 lood: met de Trooise lelie
* De pijl van 1/4 lood: met de Trooise lelie
* De pijl van 1/8 lood: ongemerkt
* De sluiter van 1/8 lood: ongemerkt
Inventarisnummer
n.v.t. / Particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl