2 Ned. oncen / 200 W knopgewicht Nagel collectie W

Type gewicht
Knopgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
2 NED ONCEN . 200 W

De massa-aanduiding staat voor 2 Nederlandse oncen =
200 wigtjes = 200 gram
Berekende massa
200 gram
Gewogen massa
199,5 gram

Het is zeer opmerkelijk dat dit gewicht, nadat het 164 jaar geleden voor het laatst werd geijkt nu, in 2020, met een nauwkeurigheid van 200/0,5 = 1 : 400, nog een redelijk nauwkeurige massa bezit
IJkmerken
Jaarletters
De jaarletters D van 1823 t/m m van 1856
Het gewicht is gedurende die periode ieder jaar onafgebroken geijkt
Gezien het feit dat dit gewicht 34 opeenvolgende jaren onafgebroken is geijkt moet het ongetwijfeld voor fijne weging een belangrijk gewicht zijn geweest
Eerste ijk
De jaarletter D van 1823
Laatste ijk
De jaarletter m van 1856
Aantal keer geijkt
34x
IJkmeester
Een dubbele afslag van het particuliere merk van arrondissementsijker van Theodorus Antonius Nagel

De dubbele afslag van het merk van de arrondissementsijker geeft aan dat we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging

Bij besluit van de Souvereine Vorst van 29-12-1814 werd hij benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het Koninkrijk der Nederlanden

T.A. Nagel werd eervol ontslagen toen op 31-12-1819 de functie van ijk- en justeermeester-generaal werd afgeschaft, per 01-01-1820 het metrieke stelsel werd ingevoerd en tegelijkertijd het Troois gewicht werd afgeschaft

Hij werd op 14-03-1820 benoemd tot arrondissementsijker te Amsterdam

Die benoeming vond ongetwijfeld plaats in het kader van het Provinciaal blad van Noord-Holland no. 15: “Dispositie van den 30 Januarij 1823 no. 25, omtrent het gebruik der nieuwe gewigten in den goud- en zilver-handel.”

Genoemd Provinciaal blad van Noord-Holland no. 15 is te vinden op www.goudenzilverweging > Documentatie > Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W

Verdere informatie is terug te vinden in de documentatie zoal vermeld op www.goudenzilverweging > Gewichten > Gewichten voor fijne weging:
1820-1870 > 2 Nederlandse ponden / 2000 w krukgewicht collectie W en
1 Nederlands pond / 1000 w krukgewicht collectie W

Hoewel het Troois gewicht per 01-01-1820 was afgeschaft is T.A. Nagel zich na zijn benoeming op 14-03-1820 klaarblijkelijk vanaf 01-04-1823 als arrondissementsijker te Amsterdam onder meer bezig gaan houden met het ijken van gewichten voor fijne weging

Feitelijk was dit, na de invoering van het metrieke stelsel, een voortzetting van zijn functie als ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht
Bijzonderheden
Heel opmerkelijk is dat dit gewicht van 2 Ned. oncen 200 W exact hetzelfde geijkt is als de beide door T.A. Nagel geijkte krukgewichten van 2 Ned. pond 2000 w en 1 Ned. pond 1000 w
Dit ondanks het feit dat het gewicht onafhankelijk van die beide genoemde gewichten werd verworven, terwijl er tussen de aankopen een periode van anderhalf jaar was verstreken
Op de bovenkant van de knop is een afkeuringsmerk afgeslagen
Op het gewichtlichaam is door de jaarletter m van 1856 en daaronder een afkeuringsmerk afgeslagen
In de onderkant van het gewicht zijn twee vierkante justeringen door middel van lood aangebracht
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl