2 gram knopgewicht, fijne weging met esculaap, fabrikant O Brummen collectie W

Type gewicht
Knopgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
De in het gewicht afgeslagen letter O is het fabrieksmerk van Becker’s Sons te Brummen
Opschriften
2 g
Berekende massa
2 gram
Gewogen massa
2,0 gram
IJkmerken
Jaarletter
Eerste ijk
De jaarletter s van 1949-1950
Laatste ijk
De jaarletter s van 1949-1950
Aantal keer geijkt
1x
Nummer van het ijkkantoor
In het gewicht is het kantoornummer 3 van het ijkkantoor te Arnhem afgeslagen
Bijzonderheden
In de periode 1941-1949 werden de messing gewichten voor fijne weging vervaardigd conform de Beschikking d.d. 09-05-1939, die op 01-01-1941 in werking trad
De gewichten voor fijne weging kregen vanaf toen een nieuw model

Noodmaatregelen vanwege de materiaalschaarste door de oorlogsomstandigheden
In de periode 1941-1949 werden er als gevolg van de door oorlogsomstandigheden ontstane materiaalschaarste afwijkende messing gewichten voor fijne weging toegelaten
Door koperschaarste en gebrek aan materiaal voor het vervaardigen van nieuwe beitels kwam het nieuwe, speciale model voor gewichten voor fijne weging slecht van de grond
In afwijking van de op 01-01-1941 in werking getreden Beschikking d.d.
09-05-1939 werden om die reden de volgende noodmaatregelen getroffen:

Noodmaatregel d.d. 06-01-1941
Messing gewichten voor gewone weging mochten geschikt gemaakt worden als gewichten voor fijne weging
De fabrikant moest dan met een zelfgemaakt stempel een esculaapteken achter de benaming afslaan
Dergelijke gewichten mochten ook gevernist worden
Het voor fijne weging geschikt maken, betekende dat die gewichten nauwkeuriger gejusteerd werden
Bij circulaire d.d. 21-02-1949 werd deze toestemming per 01-03-1949 weer ingetrokken

Het getoonde en beschreven gewicht is als gewicht voor gewone weging door de afslag van een esculaapteken geschikt gemaakt voor fijne weging

Noodmaatregel d.d. 15-01-1941
Gewichten voor gewone weging die voor fijne weging geschikt gemaakt waren, dienden bij ijk en herijk extra te worden gemerkt door het goedkeuringsmerk met de onderzijde van het merk 90° naar links gedraaid af te slaan

Om die reden is de jaarletter s van 1949-1950 op het getoonde en beschreven gewicht bij de ijk met de onderzijde van het merk 90° naar links gedraaid afgeslagen
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl