10 gram knopgewicht voor gewone weging, deels geijkt als gewicht voor fijne weging collectie W

Type gewicht
Knopgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor gewone weging, deels geijkt als gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
De afgeslagen hoofdletter H is het fabrieksmerk van de Haagsche Balansen- en Gewichtenfabriek N.V. te ’s-Gravenhage
Opschriften
10 G.
Berekende massa
10 gram
Gewogen massa
10,0 gram
IJkmerken
Jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter h van 1934-1935
Laatste ijk
De jaarletter F 1971-1972
Aantal keer geijkt
19x
Het gewicht is 19x onafgebroken geijkt
Nummer van het ijkkantoor
In het gewicht is het ijkantoornummer 5 van ’s-Gravenhage afgeslagen
Bijzonderheden
De metrieke periode 1912-1919 en 1919-1941
Gedurende de periode 1912-1919 en 1919-1941 werden de messing gewichten vervaardigd conform het Koninklijk Besluit d.d. 06-11-1912 (Staatsblad no. 341)

Opschriften 1912-1919 en 1919-1941
KILOGRAM. = 1000 gram of 1 kilogram
ONS. = 100 gram
G. = gram

De opschriften op de messing gewichten werden met hoofdletters geschreven, gevolgd door een punt; dus KILOGRAM., ONS. en G
Ze werden afgeslagen op de bovenzijde van het gewichtlichaam

Er bestond voor wat betreft de voorschriften voor de messing gewichten uit de periode 1912-1919 en 1919-1941 alleen verschil in de voorschriften voor de karaatgewichten
De voorschriften voor de overige messing gewichten gedurende de periode 1912-1919 en 1919-1941 waren identiek aan de voorschriften zoals die gedurende de periode 1912-1919 golden conform het Koninklijk Besluit
d.d. 06-11-1912 (Staatsblad no. 341)

Metrieke periode 1941-1949, gewichten voor fijne weging
Vóór 1940 werden gewichten aangeboden door apothekers, apotheekhoudende geneeskundigen, goud- en zilversmeden, juweliers, handelaars in edele metalen en handelaars in edele gesteenten aangemerkt als gewichten voor fijne weging
Dat gebeurde op grond van een circulaire d.d. 31-05-1923
Vanaf 09-05-1931 vielen daar ook gewichten van 500 gram en kleiner van veeartsen onder

Gedurende de periode 1941-1949 werden de messing gewichten voor fijne weging vervaardigd conform de Beschikking van 09-05-1939, die op
01-01-1941 in werking trad
De gewichten voor fijne weging kregen vanaf toen een speciaal model

Noodmaatregelen vanwege de materiaalschaarste door de oorlogsomstandigheden
Gedurende de periode 1941-1949 zijn er, in afwijking van de Beschikking van 09-05-1939 die in werking trad op 01-01-1941, vanwege de door oorlogsomstandigheden ontstane materiaalschaarste toch afwijkende koperen gewichten voor fijne weging toegelaten
Door koperschaarste en gebrek aan materiaal voor het vervaardigen van nieuwe beitels is dat nieuwe model voor gewichten voor fijne weging slecht van de grond gekomen
Tevens werden als gevolg van de oorlogsomstandigheden een aantal noodmaatregelen getroffen

06-01-1941
Messing gewichten voor gewone weging mochten door het aanbrengen van een esculaapteken achter de benaming geschikt gemaakt worden als gewichten voor fijne weging, ze mochten ook gevernist worden
Het voor fijne weging geschikt maken betekende dat die gewichten nauwkeuriger gejusteerd werden
Bij circulaire van 21-02-1949 is deze toestemming per 01-03-1949 ingetrokken

Het getoonde en beschreven gewicht is als gewicht voor gewone weging niet geschikt gemaakt voor fijne weging door er een esculaapteken op af te slaan

15-01-1941
De gewichten voor gewone weging die voor fijne weging geschikt gemaakt waren moesten bij ijk en herijk extra worden gemerkt door het goedkeuringsmerk met de onderzijde van het merk 90° naar links gedraaid af te slaan

17-02-1944
Gewichten voor gewone weging van voor 1941 mochten, als ze gebruikt werden voor fijne weging en niet van een esculaapteken waren voorzien, bij de herijk met een 90° gedraaid goedkeuringsmerk worden gestempeld om ze als gewichten voor fijne weging te kunnen identificeren
Met ingang van 01-01-1970 werd het omstempelen van gewichten voor gewone weging tot gewichten voor fijne weging niet meer toegestaan

Het getoonde en beschreven gewicht is bij de herijk extra gemerkt door de goedkeuringsmerken vanaf de jaarletter q van 1944-1946 met de onderzijde van het merk 90° naar links gedraaid af te slaan
De goedkeuringsmerken vanaf de jaarletter q 1944-1946 zijn dus afgeslagen conform de regeling d.d. 17-02-1944
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl