10 gram knopgewicht, gewone en fijne weging, fabrikant H Den Haag collectie W

Type gewicht
Knopgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor gewone weging, deels geijkt als gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
De afgeslagen hoofdletter H is het fabrieksmerk van de Haagsche Balansen- en Gewichtenfabriek N.V. te Den Haag
Opschriften
10 G.
Berekende massa
10 gram
Gewogen massa
10,0 gram
IJkmerken
Jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter h van 1934-1935
Laatste ijk
De jaarletter F 1971-1972
Aantal keer geijkt
19x
Het gewicht is 19x onafgebroken geijkt
Nummer van het ijkkantoor
In het gewicht is het ijkkantoornummer 5 van het ijkkantoor te Den Haag afgeslagen
Bijzonderheden
Noodmaatregelen vanwege de materiaalschaarste door de oorlogsomstandigheden
In de periode 1941-1949 werden er als gevolg van de door oorlogsomstandigheden ontstane materiaalschaarste afwijkende messing gewichten voor fijne weging toegelaten
Door koperschaarste en gebrek aan materiaal voor het vervaardigen van nieuwe beitels kwam het nieuwe, speciale model voor gewichten voor fijne weging slecht van de grond
In afwijking van de op 01-01-1941 in werking getreden Beschikking d.d.
09-05-1939 werden om die reden een aantal noodmaatregelen getroffen

Noodmaatregel d.d. 17-02-1944
Gewichten voor gewone weging van vóór 1941 die, door ze nauwkeuriger dan de reguliere handelsgewichten te justeren, voor fijne weging werden gebruikt en niet van een esculaapteken waren voorzien, mochten bij herijk met een 90° gedraaid goedkeuringsmerk worden gestempeld
Ze konden zo als gewichten voor fijne weging worden geïdentificeerd
Met ingang van 01-01-1970 werd het omstempelen van gewichten voor gewone weging tot gewichten voor fijne weging niet meer toegestaan
Het gewicht is in de periode 1934 t/m 1943 voor gewone weging gebruikt, de jaarletters h van 1934-1935 t/m p van 1942-1943 zijn immers rechtopstaand afgeslagen
Het gewicht is in de periode 1944 t/m 1972 voor fijne weging gebruikt, de jaarletters q van 1944-1946 t/m F van 1971-1972 zijn immers, conform de noodmaatregel d.d. 17-02-1944, 90° naar links gedraaid afgeslagen
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl