Andere objecten

16 pond / Zeeuwse Dormant uit 1612 collectie DNB
600 guldens van 20 stuiver met de zak collectie W
300 Friese florijnen van 28 stuiver particuliere collectie
1000 ruiterschellingen van 5 1/2 stuiver particuliere collectie
70 gouden dukaten collectie DNB
8 zilveren rijders collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie W
8 mark krukgewicht collectie W
6 mark krukgewicht collectie W
4 mark krukgewicht uit Utrecht collectie W
4 mark krukgewicht collectie W
2 mark krukgewicht collectie W
1 mark krukgewicht collectie W
1/4 mark krukgewicht collectie W
1/2 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1/4 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1 mark blokgewicht collectie W
2 Gents ons dubbelconisch blokgewicht met vuurslag collectie W
2 denier particuliere collectie
1/8 pond Leeuwarden of 1/8 Troois pond collectie W
8 Troois pond sluitgewicht P.J. le Cointe particuliere collectie
4 Troois pond sluitgewicht J. l’Admiral particuliere collectie
2 Troois/Haags pond sluitgewicht S.G. Nagel/Pieter Rombouts collectie W
2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
1 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
16 Troois lood sluitgewicht P.J. le Cointe collectie W
8 Troois lood sluitgewicht J. l’Admiral collectie W
½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie
2 engels vervaardigd door Abraham Groengraft collectie W
Bijzonder gewicht van 4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
3 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
2 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
4 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
4 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W
2 engels met het opschrift 2 ENG / Franse of Trooise lelie collectie W
1 engels met het opschrift 1 EN / Franse of Trooise lelie collectie W
1 Troois ons met een Franse of Trooise lelie collectie W
10, 9, 8, 7, 5, 4 en 3 engels vervaardigd en geijkt door F.J. de Batist collectie W
3, 2 en 1 engels vervaardigd en geijkt door Jacques Delmotte collectie W
5 engels geijkt door Wolschot collectie W
5 engels vervaardigd door Jacobus Franciscus Wolschot collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
1 Troois lood met cijfer I en één Franse of Trooise lelie collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
5 engels vervaardigd door Laurens Constant particuliere collectie
4 engels uit de Zuidelijke Nederlanden particuliere collectie
3 engels vervaardigd door Paulus Dorsman particuliere collectie
5 aas afkomstig uit Luik collectie W
Spanen doosje met Hollands Trooise azen uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W

Type gewicht
Sluitgewicht
Gebruik van het gewicht
Troois gewicht ten behoeve van goud- en zilverweging
Gieter/fabrikant
Rechts van het slot is op de bovenzijde van het deksel een haan afgeslagen
Deze haan is, in verband met de op het gewicht afgeslagen jaarletter
Y van 1807, het kopergietersmerk van Christoph Jobst Rothenberger c.q. Rohdenberger c.q. Stohdruberger, zoals vermeld in Die Merkzeichen der Nürnberger Rotschmiede, door Hermann P. Lockner blz. 231 no. 1643,
blz. 268 en 269 merk no. 46/1643 en blz. 322 no. 1643
Hij werd meester in 1787 en was werkzaam van 1788-?
Opschriften
2 Het cijfer 2 staat voor 2 Troois pond c.q. 64 lood
De letter A is door de Neurenbergse kopergieter afgeslagen en staat voor Amsterdam, dat wil zeggen dat het gewicht bestemd was voor Amsterdam en voor die bestemming al grof gejusteerd was
Berekende massa
2 pond = 2 x 492,167720000 gram = 984,335440000 gram = 984,34 gram

Huis 1 pond = 492,167720000 gram
Pijl 16 lood = 246,083860000 gram
Pijl 8 lood = 123,041930000 gram
Pijl 4 lood = 61,520965000 gram
Pijl 2 lood = 30,760482500 gram
Pijl 1 lood = 15,380241250 gram
Pijl 1/2 lood = 7,690120625 gram
Pijl 1/4 lood = 3,845060313 gram
Pijl 1/8 lood = 1,922530156 gram
Sluiter 1/8 lood = 1,922530156 gram

De totale berekende massa = 984,335440000 gram = 984,34 gram

De pijl van 1/8 lood en de sluiter van 1/8 lood ontbreken

De totale berekende massa zou dan moeten zijn:
984,335440000 - 1,922530156 - 1,922530156 = 980,490379688 =
980,49 gram
Gewogen massa
De totale gewogen massa bedraagt 979,0 gram

Huis 1 pond = 490,6 gram
Pijl 16 lood = 246,1 gram
Pijl 8 lood = 123,0 gram
Pijl 4 lood = 61,6 gram
Pijl 2 lood = 30,8 gram
Pijl 1 lood = 15,4 gram
Pijl 1/2 lood = 7,6 gram
Pijl 1/4 lood = 3,9 gram
Pijl 1/8 lood = manco
Sluiter 1/8 lood = manco

De totale gewogen massa = 979,0 gram
IJkmerken
De jaarletter Y van 1807
De Franse of Trooise lelie,die geeft aan dat we te maken hebben met een Troois gewicht voor goud- en zilverweging
Eerste ijk
De jaarletter Y van 1807
Laatste ijk
De jaarletter Y van 1807
Aantal keer geijkt
1x
IJkmeester
Het merk van Stephanus Gerardus Nagel, de ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland
Op 27-09-1797 bij decreet van het Provinciaal Bestuur van Holland te Amsterdam benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland.

Op 10-01-1810 werd S.G. Nagel “volgens aanschrijving van den Heer Landdrost in dato 24 Januari 1810” als ijk- en justeermeester-generaal ontslagen.

Hij werd op 19-03-1814 door de Commissaris-Generaal tot de Financiën provisioneel weer aangesteld.

Vermoedelijk heeft S.G. Nagel gedurende de periode van zijn ontslag
(1810-1814), die deels samenviel met de inlijving van de Nederlanden bij het Franse Keizerrijk door Napoleon Bonaparte gedurende de jaren 1810-1813, zijn werkzaamheden weliswaar moeten beperken, echter er kwam niet echt helemaal een einde aan
Het is bekend dat er door S.G. Nagel, tijdens die ruim vierjarige onderbreking in de uitoefening van zijn functie, toch een aantal objecten zijn geijkt en herijkt

S.G.Nagel oefende de functie van ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht uit totdat hij op 28-11-1814 overleed
Bijzonderheden
Het gewicht is van een fors aantal versieringen voorzien

De rand van het deksel is versierd met afslagen van een rechthoek met daarin twee diagonaal lopende/schuine lijnen

Op het huis zijn veel sierringen aangebracht:
* Op de bovenkant, de zijkant en de binnenkant van het deksel
* Op de buitenwand en de binnenwand van het huis

Het huis is aan de buitenzijde, behalve met de sierringen, als volgt versierd:
* Op de zijkant van het deksel en langs de onderkant met gestileerde Franse of Trooise lelies
* Onder het deksel op de buitenwand met groepjes van door streepjes gevormde drie halve bogen
* Aan de onderkant van de buitenwand met in elkaar passende ruiten met in het midden een cirkel

In het huis zijn in de binnenkant van het deksel, in de binnenkant en de buitenkant van de bodem in het midden centreerpunten aangebracht

De pijlen van 16, 8, 4, 2 en 1 lood zijn op de bovenkant, de buitenkant en de binnenkant van de wand versierd met sierringen

In de binnenkant en de buitenkant van de bodem van de pijl van 16 lood is in het midden een centreerpunt aangebracht

In de binnenkant van de bodem van de pijlen van 8, 4, 2 en 1 lood is in het midden een centreerpunt aangebracht

De pijlen van 1/2 en 1/4 lood zijn alleen op de bovenkant met sierringen versierd

Het sluitgewicht is helaas niet geheel compleet
De kleinste twee gewichten, het pijlgewicht van 1/8 lood en de sluiter van 1/8 lood ontbreken
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl