Medicinaal gewicht van 1 scrupel collectie W

Type gewicht
Medicinaal lamelgewicht, in feite een nagenoeg vierkant, dun messing plaatje
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
SCR 1
Berekende massa
1 scrupel = 1,302083000 gram
Gewogen massa
1,3 gram
IJkmerken
Het particuliere merk van een arrondissementsijker en een jaarletter
Eerste ijk
De jaarletter g van 1851
Laatste ijk
De jaarletter g van 1851
Aantal keer geijkt
1x
IJkmeester
In de onderzijde is naast het particuliere merk van een arrondissementsijker uit Leeuwarden ook de jaarletter g van 1851 afgeslagen

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletter
g van 1851 zal het gewicht geijkt zijn door T.(P.?) Stoffels of D.B. Camstra, immers dat zijn de arrondissementijkers uit Leeuwarden die in 1851 het op dit gewicht afgeslagen aan de bovenzijde ingesnoerde merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten voerden:

F.W. Westing 14-03-1820 tot 12-09-1837
G.M. Cahais (of Cahuis) adjunct-ijker 1822 tot 1845
T.(P.?) Stoffels 12-01-1838 of 12-06-1838 tot 01-01-1870
D.B. Camstra 10-06-1845 tot 01-01-1870

T.(P.?) Stoffels werd op 12-01-1838 of 12-06-1838 te Leeuwarden benoemd, hij werd eervol ontslagen op 01-01-1870

D.B. Camstra werd op 10-06-1845 benoemd als tweede arrondissementsijker te Leeuwarden, hij werd eervol ontslagen op 01-01-1870
Van 10-06-1845 tot 01-01-1870 voerde hij in Leeuwarden als merk het aan de bovenzijde ingesnoerd merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten
Bijzonderheden
n.v.t.
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl