Medicinaal gewicht van 2 scrupel collectie W

Type gewicht
Medicinaal lamelgewicht, in feite een nagenoeg vierkant, dun messing plaatje
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
SCR•2
Berekende massa
2 scrupel = 2 x 1,302083000 gram = 2,604166667 gram = 2,604 gram
Gewogen massa
2,6 gram
IJkmerken
Het particuliere merk van een arrondissementsijker en meerdere jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter K van 1829
Laatste ijk
De jaarletter g van 1851
Aantal keer geijkt
10x
IJkmeester
In de bovenzijde zijn naast het particuliere merk van een arrondissementsijker uit Leeuwarden ook de jaarletters K van 1829, L van 1830 en Z van 1844 afgeslagen
De jaarletters K van 1829 en L van 1830 staan in hetzelfde stempelveld als het merk van de arrondissementsijker
In de onderzijde zijn de jaarletters a van 1845, b van 1846, c van 1847,
d van 1848, e van 1849, f van 1850 en g van 1851 afgeslagen

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletters zal het gewicht geijkt zijn door één of meer van de vier hieronder vermelde arrondissementijkers uit Leeuwarden, immers dat zijn de ijkers die tussen 1829 en 1851 het op dit gewicht afgeslagen aan de bovenzijde ingesnoerde merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten voerden:

F.W. Westing 14-03-1820 tot 12-09-1837
G.M. Cahais (of Cahuis) adjunct-ijker 1822 tot 1845
T.(P.?) Stoffels 12-01-1838 of 12-06-1838 tot 01-01-1870
D.B. Camstra 10-06-1845 tot 01-01-1870

F.W. Westing werd benoemd op 14-03-1820 te Leeuwarden, hij overleed op 12-09-1837

G.M. Cahais (of Cahuis) was adjunct-ijker te Leeuwarden van 1822 tot 1845

Noot
Een adjunct-ijker mocht alleen de herijkingen uitvoeren

T.(P.?) Stoffels werd op 12-01-1838 of 12-06-1838 te Leeuwarden benoemd, hij werd eervol ontslagen op 01-01-1870

D.B. Camstra werd op 10-06-1845 benoemd als tweede arrondissementsijker te Leeuwarden, hij werd eervol ontslagen op 01-01-1870
Van 10-06-1845 tot 01-01-1870 voerde hij in Leeuwarden als merk het aan de bovenzijde ingesnoerd merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten
Bijzonderheden
In de onderkant van het gewicht zijn drie vierkante justeringen door middel van lood aangebracht
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl