Medicinaal gewicht van 1 uncia (Amsterdam / Brielle) particuliere collectie

Type gewicht
Medicinaal blokgewicht

Gebruik van het gewicht
Gewicht voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
UNC 1
Berekende massa
1 uncia = 31,250000000 gram = 31,250 gram
Gewogen massa
31,2 gram
IJkmerken
Het particuliere merk van twee arrondissementsijkers en meerdere jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter J van 1828
Laatste ijk
De jaarletter o van 1858
Aantal keer geijkt
4x
IJkmeester
In de bovenzijde zijn de volgende particuliere merken van arrondissementsijkers afgeslagen:
1
Het merk van één van de Amsterdamse arrondissementsijkers
2
Het merk van P.E. Knöps, benoemd op 01-01-1836 te Brielle, eervol ontslagen op 01-07-1857

Op het gewicht zijn de jaarletters J van 1828, h van 1852, n van 1857 en
o van 1858 afgeslagen

Gelet op de plaats van de eerste jaarletter J van 1828 ten opzichte van het merk van één van de Amsterdamse arrondissementsijkers moet de J van 1828 in Amsterdam afgeslagen zijn

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletter J van 1828 zal het gewicht geijkt zijn door Obbe Sicco Bangma, J. Grevelink, J.G.E.G. Stierling of door L.J. Ulman, immers dat zijn de Amsterdamse arrondissementsijkers die in 1828 het op dit gewicht afgeslagen Amsterdamse merk met het kruisje voerden:

A.T. of A.F. Aarts 01-01-1868 tot 01-01-1870
Obbe Sicco Bangma 14-03-1820 tot 1829
B.H. Boterkooper 01-03-1832 tot 02-05-1835
J. Doornebos 14-03-1820 tot 1820
J. Grevelink 15-03-1825 tot 01-07-1836
F.J. Stamkart 08-12-1835 tot 1867
J.G.E.G. Stierling 10-04-1825 tot 08-12-1835
Simon Tolder 1820 tot januari 1825
A.J.H. van der Toorn 19-03-1857 tot 01-01-1870
L.J. Ulman 13-12-1828 tot 01-07-1856

Obbe Sicco Bangma, geboren in 1768, werd op 14-03-1820 benoemd te Amsterdam, hij overleed in 1829

J. Grevelink, was sinds 1820 adjunkt-ijker te Amsterdam, werd daar op
15-03-1825 benoemd tot arrondissementsijker, hij kreeg eervol ontslag op
01-07-1836 vanwege de benoeming tot commissaris van politie te Amsterdam

J.G.E.G. Stierling, was sinds 30-11-1821 adjunct-ijker te Nieuwer-Amstel, werd benoemd tot arrondissementsijker te Amsterdam op 10-04-1825 en werkte daar tot 08-12-1835

L.J. Ulman werd op 13-12-1828 benoemd te Amsterdam, hij was daar werkzaam tot 01-07-1856 en overleed 02-12-1856

Gelet op de plaats van de jaarletters h van 1852, n van 1857 en o van 1858 ten opzichte van het merk van P.E. Knöps, en omdat de jaarletter o van 1858 deels over het merk van één van de Amsterdamse arrondissementsijkers is afgeslagen, zal:
1
De h van 1852 door P.E. Knöps in Brielle zijn afgeslagen
2
De n van 1857 of door P.E. Knöps of door J.J. Boeye (hij werkte in Brielle van 01-07-1857 tot 20-11-1857) zijn afgeslagen
3
De o van 1858 door H.J. Wennekers (hij werkte in Brielle van 01-01-1858 tot 19-11-1858) zijn afgeslagen
Bijzonderheden
n.v.t.
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl