Andere objecten

Bijzonder sluitgewicht van 1000 grammes Frans / Nederlands collectie W
2 Ned. pond knopgewicht / standaard van de derde rang collectie W
500 gram knopgewicht voor de Munt en de kantoren van waarborg collectie W
10 Ned. pond / 10.000 w druppelknopgewicht collectie W
5 Ned. pond knopgewicht Mensing collectie W
Kist met knopgewichten 2 Ned. pond t/m 1 Ned. wigtje Mensing collectie W
2 Ned. pond knopgewicht Mensing, met afgebroken knop collectie W
1 Ned. pond knopgewicht Mensing, met afschroefbare knop collectie W
5 Ned. ons knopgewicht Mensing collectie W
3 Ned. pond krukgewicht Arbon collectie W
2 Ned. pond krukgewicht Arbon collectie W
2 Ned. pond / 2000 w krukgewicht Nagel collectie W
1 Ned. pond / 1000 w krukgewicht Nagel collectie W
1 Ned. pond / 1000 w knopgewicht Nagel collectie W
5 Ned. oncen / 500 w knopgewicht Nagel collectie W
2 Ned. oncen / 200 W knopgewicht Nagel collectie W
5 Ned. ons / 500 w Schröder Utrecht collectie W
1/2 Ned. onc knopgewicht v. Berchuys collectie W
2 Ned. pond / 2000 w sluitgewicht collectie W
1 Ned. pond / 1000 w sluitgewicht collectie W
5 Ned. oncen / 500 w sluitgewicht collectie W
2 Ned. oncen / 200 w sluitgewicht collectie W
1 Ned. ons / 100 w sluitgewicht collectie W
Koperen milligram-/essay-gewichten in een rond kartonnen/papieren doosje uit 1812 collectie W
500 / 200 milligram, messing, geijkt door één van de Amsterdamse arrondissementsijkers collectie W
100 / 50 / 10 milligram, aluminium, geijkt door één van de Amsterdamse arrondissementsijkers collectie W
1 Ned pond kilo / 1000 NW uit de Zuidelijke Nederlanden collectie W

2 Ned. pond krukgewicht Arbon collectie W

Type gewicht
Krukgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
2 NED PONDEN
Berekende massa
2000 gram
Gewogen massa
2000 gram
IJkmerken
Jaarletters
Eerste ijk
Jaarletter H van 1827
Laatste ijk
Jaarletter l van 1855 (de jaarletter is 3 x afgeslagen)
Twee jaarletters l van 1855 zijn over elkaar heen afgeslagen
Van die beide jaarletters zijn alleen fragmenten zichtbaar
De linkse jaarletter van de beide jaarletters die over elkaar heen zijn afgeslagen is "gestuiterd"
Aantal keer geijkt
4x
IJkmeester
Een dubbele afslag van het particuliere merk van arrondissementsijker Johannis George Arbon, geboren 25-05-1786, benoemd te Rotterdam op
14-03-1820, overleden 23-05-1857
Bijzonderheden
De dubbele afslag van het merk van de arrondissementsijker geeft aan dat
we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging

In onderstaand besluit is over gewichten voor goud- en zilverweging c.q. voor fijne weging het volgende bepaald

BESLUIT van den 20 December 1821, (Stb. no. 24) waarbij wordt vastgesteld eene instructie voor de arrondissements-ijkers, betreffende hun toezigt over- en onderzoek van de gewigten, in gebruik op ’s Rijks munten, de kantoren van waarborg der gouden en zilveren werken en alle daaronder ressorterende personen.

Art. 1.
De gewigten, ten dienste en gebruik als voren gemeld, zullen alleenlijk uit koper mogen vervaardigd worden, en ten aanzien van derzelver naauwkeurigheid, met de standaard-gewigten behooren overeen te komen.

Art. 2.
Dezelve zullen alzoo ter onderscheiding van die welke in alle andere handelingen gebruikt worden, boven en behalve de letters N.P. (Ned. pond), N.O. (Ned. once), N.L. (Ned. lood) en N.W. (Ned. wigtje), ook de cijfers dragen, uitdrukkende in decimale berekening, het respective getal wigtjes, als: 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1.

Art. 3.
Bovendien zullen deze gewigten door de ijkers met twee afslagen van het door hen aangenomen teeken worden gemerkt, in plaats dat de gewigten, in alle andere handelingen in gebruik, met niet meer dan met één afslag van dit teeken zijn voorzien.

Het is opmerkelijk dat op dit gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging de massawaarde in wigtjes niet is vermeld

In de bovenkant van de kruk zit in het midden een klein rond putje
In de onderkant van het gewicht is een vierkante justering door middel van lood aangebracht
Het gewichtlichaam is van boven naar beneden, met de volgende sierringen en -banden versierd:
* Onder de kraag twee smalle sierringen
* Daaronder twee smalle sierringen
* Daaronder een smalle sierring
* Daaronder een brede holle sierband
* Daaronder een smalle sierring
* Daaronder twee smalle sierringen
* Vlak boven de onderkant twee smalle sierringen
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl