Andere objecten

Bijzonder sluitgewicht van 1000 grammes Frans / Nederlands collectie W
2 Ned. pond knopgewicht / standaard van de derde rang collectie W
500 gram knopgewicht voor de Munt en de kantoren van waarborg collectie W
10 Ned. pond / 10.000 w druppelknopgewicht collectie W
5 Ned. pond knopgewicht Mensing collectie W
Kist met knopgewichten 2 Ned. pond t/m 1 Ned. wigtje Mensing collectie W
2 Ned. pond knopgewicht Mensing, met afgebroken knop collectie W
1 Ned. pond knopgewicht Mensing, met afschroefbare knop collectie W
5 Ned. ons knopgewicht Mensing collectie W
3 Ned. pond krukgewicht Arbon collectie W
2 Ned. pond krukgewicht Arbon collectie W
2 Ned. pond / 2000 w krukgewicht Nagel collectie W
1 Ned. pond / 1000 w krukgewicht Nagel collectie W
1 Ned. pond / 1000 w knopgewicht Nagel collectie W
5 Ned. oncen / 500 w knopgewicht Nagel collectie W
2 Ned. oncen / 200 W knopgewicht Nagel collectie W
5 Ned. ons / 500 w Schröder Utrecht collectie W
1/2 Ned. onc knopgewicht v. Berchuys collectie W
2 Ned. pond / 2000 w sluitgewicht collectie W
1 Ned. pond / 1000 w sluitgewicht collectie W
5 Ned. oncen / 500 w sluitgewicht collectie W
2 Ned. oncen / 200 w sluitgewicht collectie W
1 Ned. ons / 100 w sluitgewicht collectie W
Koperen milligram-/essay-gewichten in een rond kartonnen/papieren doosje uit 1812 collectie W
500 / 200 milligram, messing, geijkt door één van de Amsterdamse arrondissementsijkers collectie W
100 / 50 / 10 milligram, aluminium, geijkt door één van de Amsterdamse arrondissementsijkers collectie W
1 Ned pond kilo / 1000 NW uit de Zuidelijke Nederlanden collectie W

5 Ned. oncen / 500 w knopgewicht Nagel collectie W

Type gewicht
Knopgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
5 NED ONCEN . 500 . w.
Berekende massa
500 gram
Gewogen massa
499,3 gram
Het is zeer opmerkelijk dat dit gewicht nadat het 155 jaar geleden voor het laatst werd geijkt nu, in 2018, nog bijna exact de correcte massa bezit
IJkmerken
Jaarletters
De jaarletters E van 1824 t/m t van 1863
Het gewicht is gedurende die periode ieder jaar onafgebroken geijkt
Gezien het feit dat dit gewicht 40 opeenvolgende jaren onafgebroken is geijkt moet het ongetwijfeld voor fijne weging een belangrijk gewicht zijn geweest
Eerste ijk
De jaarletter E van 1824
Laatste ijk
De jaarletter t van 1863
Aantal keer geijkt
40x
IJkmeester
Een dubbele afslag van het particuliere merk van arrondissementsijker van Theodorus Antonius Nagel

De dubbele afslag van het merk van de arrondissementsijker geeft aan dat we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging

Bij besluit van de Souvereine Vorst van 29-12-1814 werd hij benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het Koninkrijk der Nederlanden

T.A. Nagel werd eervol ontslagen toen op 31-12-1819 de functie van ijk- en justeermeester-generaal werd afgeschaft, per 01-01-1820 het metrieke stelsel werd ingevoerd en tegelijkertijd het Troois gewicht werd afgeschaft

Hij werd op 14-03-1820 benoemd tot arrondissementsijker te Amsterdam

Die benoeming vond ongetwijfeld plaats in het kader van het Provinciaal blad van Noord-Holland no. 15: “Dispositie van den 30 Januarij 1823 no. 25, omtrent het gebruik der nieuwe gewigten in den goud- en zilver-handel.”

Genoemd Provinciaal blad van Noord-Holland no. 15 is te vinden op www.goudenzilverweging > Documentatie > Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W

Verdere informatie is terug te vinden in de documentatie zoal vermeld op www.goudenzilverweging > Gewichten > Gewichten voor fijne weging:
1820-1870 > 2 Nederlandse ponden / 2000 w krukgewicht collectie W en
1 Nederlands pond / 1000 w krukgewicht collectie W

Hoewel het Troois gewicht per 01-01-1820 was afgeschaft is T.A. Nagel zich na zijn benoeming op 14-03-1820 klaarblijkelijk vanaf 01-04-1823 als arrondissementsijker te Amsterdam onder meer bezig gaan houden met het ijken van gewichten voor fijne weging

Feitelijk was dit, na de invoering van het metrieke stelsel, een voortzetting van zijn functie als ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht
Bijzonderheden
Door de letter w van 500 . w . loopt in het midden een schuine lijn van links boven naar rechts onder
In de onderkant van het gewicht zijn één vierkante en drie ronde justeringen door middel van lood aangebracht
In het gewichtlichaam is, net boven de onderkant en ter hoogte van de letter O van ONCEN, een onregelmatig gevormd stuk messing ingezet, vermoedelijk zat er daar ter plaatste in het gewicht een gietgal
Tegelijk met dit gewicht van 5 Ned. ons/500 w werd een volkomen identiek geijkt gewicht van 1 Ned. pond/1000 w aangekocht
Om die reden is het meer dan waarschijnlijk dat deze twee gewichten sinds 1824 altijd samen in gebruik zijn geweest
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl