Andere objecten

Bijzonder sluitgewicht van 1000 grammes Frans / Nederlands collectie W
2 Ned. pond knopgewicht / standaard van de derde rang collectie W
500 gram knopgewicht voor de Munt en de kantoren van waarborg collectie W
10 Ned. pond / 10.000 w druppelknopgewicht collectie W
5 Ned. pond knopgewicht Mensing collectie W
Kist met knopgewichten 2 Ned. pond t/m 1 Ned. wigtje Mensing collectie W
2 Ned. pond knopgewicht Mensing, met afgebroken knop collectie W
1 Ned. pond knopgewicht Mensing, met afschroefbare knop collectie W
5 Ned. ons knopgewicht Mensing collectie W
3 Ned. pond krukgewicht Arbon collectie W
2 Ned. pond krukgewicht Arbon collectie W
2 Ned. pond / 2000 w krukgewicht Nagel collectie W
1 Ned. pond / 1000 w krukgewicht Nagel collectie W
1 Ned. pond / 1000 w knopgewicht Nagel collectie W
5 Ned. oncen / 500 w knopgewicht Nagel collectie W
2 Ned. oncen / 200 W knopgewicht Nagel collectie W
5 Ned. ons / 500 w Schröder collectie W
1/2 Ned. onc knopgewicht v. Berchuys collectie W
2 Ned. pond / 2000 w sluitgewicht collectie W
1 Ned. pond / 1000 w sluitgewicht collectie W
5 Ned. oncen / 500 w sluitgewicht collectie W
2 Ned. oncen / 200 w sluitgewicht collectie W
1 Ned. ons / 100 w sluitgewicht collectie W
Koperen milligram-/essay-gewichten in een rond kartonnen/papieren doosje uit 1812 collectie W
500 / 200 milligram, messing, geijkt door één van de Amsterdamse arrondissementsijkers collectie W
100 / 50 / 10 milligram, aluminium, geijkt door één van de Amsterdamse arrondissementsijkers collectie W
1 Ned pond kilo / 1000 NW uit de Zuidelijke Nederlanden collectie W

10 Ned. pond / 10.000 w druppelknopgewicht collectie W

Type gewicht
Druppelknopgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Het gewicht heeft gediend als bankgewicht bestemd voor het wegen van goud en zilver en/of 1000 guldens van 10 gram (geslagen gedurende de periode 1840-1945) zonder zak
Gieter/fabrikant
De firma Becker en Buddingh te Arnhem, dat blijkt onder meer uit:
a. De identiek gevormde, met het fabrieksmerk van Becker en Buddingh gemerkte druppelknopgewichten uit de collectie van Internet Museum www.oudegewichtjes.nl
b. De getoonde, identiek gevormde, met het fabrieksmerk van Becker en Buddingh gemerkte druppelknopgewichten van 1 hektogram en 5 dekagram uit de collectie van Webmuseum www.goudenzilverweging.nl
Opschriften
10 NED POND KIL. 10000 WIGTJES. / Z
Berekende massa
10.000 gram
Gewogen massa
10,0 kilogram
IJkmerken
Jaarletters / afkeuringmerk
De jaarletters p van 1859 t/m s van 1910-1911
Het gewicht is gedurende die periode ieder jaar onafgebroken geijkt
Gezien het feit dat dit gewicht 44 opeenvolgende jaren onafgebroken is geijkt moet het ongetwijfeld voor fijne weging een belangrijk gewicht zijn geweest
Eerste ijk
De jaarletter p van 1859
Laatste ijk
De jaarletter s van 1910-1911
Aantal keer geijkt
44x onafgebroken geijkt
IJkmeester
Het dubbel afgeslagen merk van ofwel de arrondissementsijker Dr. Franciscus Johannes Stamkart, geboren te Amsterdam op 25-01-1805, overleden te Amsterdam op 15-01-1882 of van J.G.E.G.Stierling, benoemd tot arrondissementsijker te Amsterdam op 10-04-1825, eervol ontslagen op
01-07-1861
Bijzonderheden
Onder de letters N en D van het woord POND staat de letter Z, vermoedelijk een eigendomsmerk van De Nederlandsche Bank c.q. een particulier teken volgens Koninklijk Besluit van 07-12-1820
Het gewicht diende, gezien de dubbele afslag van het merk van de arrondissementsijker voor fijne weging
Toen de IJkwet van 07-04-1911 (Staatsblad no. 113) van kracht werd is het gewicht afgekeurd
Een knopgewicht met een massa van 10 Nederlands pond komt in de IJkwet van 21-08-1816 (Staatsblad 34) en in het Koninklijk Besluit no. 37 van
08-06-1819 officieel niet voor
Toch zijn er wel metriek geijkte knopgewichten met een massa groter dan
5 Nederlands pond bekend, ze zijn echter uiterst zeldzaam, en dat zeker als het een druppelknopgewicht betreft
Op de kraag en op de bovenkant van de knop is, vermoedelijk als afkeuringmerk, een onregelmatig gevormd kruis afgeslagen

Het gewicht is vierenveertig keer onafgebroken geijkt vanaf 1859 tot en met 1911 waarna het door middel van een afkeuringmerk werd afgekeurd

Dit is een bewijs voor het feit dat het een nauwkeurig gejusteerd en belangrijk gewicht moet zijn geweest
De afkeuring heeft plaatsgevonden bij de herijkaanbieding na 1 juli 1913, dus vermoedelijk in 1913 of in 1914

Het gewicht is niet voorzien van een justeeropening
In het Reglement van 16 oktober 1869 was het aanbrengen van justeeropeningen namelijk nog niet verplicht gesteld
Het Reglement op de maten en gewichten van 6 november 1912 schreef dit echter wel dwingend voor, zodat met de inwerkingtreding van dit reglement op 1 juli 1913 te lichte gewichten zonder een justeeropening c.q. justeermogelijkheid bij herijkaanbieding werden afgekeurd

In de onderkant zijn twaalf justeringen door middel van lood aangebracht: één ronde justering waaruit het lood is verdwenen en elf vierkante justeringen
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl