3 Ned. pond krukgewicht Arbon collectie W

Type gewicht
Krukgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
3 NED PONDEN
Rechts onder en in het midden van de E van NED is te zien dat de slagstempel vermoedelijk is “gestuiterd”
Berekende massa
3000 gram
Gewogen massa
3006 gram
IJkmerken
Jaarletters
Eerste ijk
Jaarletter H van 1827
Laatste ijk
Jaarletter l van 1855
Aantal keer geijkt
2x
IJkmeester
Een dubbele afslag van het particuliere merk van arrondissementsijker
Johannis George Arbon, geboren 25-05-1786, benoemd te Rotterdam op
14-03-1820, overleden 23-05-1857
Bijzonderheden
De dubbele afslag van het merk van de arrondissementsijker geeft aan dat
we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging

In onderstaand besluit is over gewichten voor goud- en zilverweging c.q. voor fijne weging het volgende bepaald

BESLUIT van den 20 December 1821, (Stb. no. 24) waarbij wordt vastgesteld eene instructie voor de arrondissements-ijkers, betreffende hun toezigt over- en onderzoek van de gewigten, in gebruik op ’s Rijks munten, de kantoren van waarborg der gouden en zilveren werken en alle daaronder ressorterende personen.

Art. 1.
De gewigten, ten dienste en gebruik als voren gemeld, zullen alleenlijk uit koper mogen vervaardigd worden, en ten aanzien van derzelver naauwkeurigheid, met de standaard-gewigten behooren overeen te komen.

Art. 2.
Dezelve zullen alzoo ter onderscheiding van die welke in alle andere handelingen gebruikt worden, boven en behalve de letters N.P. (Ned. pond), N.O. (Ned. once), N.L. (Ned. lood) en N.W. (Ned. wigtje), ook de cijfers dragen, uitdrukkende in decimale berekening, het respective getal wigtjes, als: 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1.

Art. 3.
Bovendien zullen deze gewigten door de ijkers met twee afslagen van het door hen aangenomen teeken worden gemerkt, in plaats dat de gewigten, in alle andere handelingen in gebruik, met niet meer dan met één afslag van dit teeken zijn voorzien.

Het is opmerkelijk dat op dit gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging de massawaarde in wigtjes niet is vermeld

In de bovenkant van de kruk zit in het midden een klein rond putje
In de onderkant van het gewicht is een gietgal zichtbaar die gedeeltelijk is weggeslepen
Het gewichtlichaam is, van boven naar beneden, met de volgende sierringen en -banden versierd:
* Onder de kraag twee smalle sierringen
* Daaronder twee smalle sierringen
* Daaronder een smalle sierring
* Daaronder een brede holle sierband
* Daaronder een smalle sierring
* Daaronder twee smalle sierringen
* Vlak boven de onderkant twee smalle sierringen
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl