Andere objecten

16 pond / Zeeuwse Dormant uit 1612 collectie DNB
600 guldens van 20 stuiver met de zak collectie W
300 Friese florijnen van 28 stuiver particuliere collectie
1000 ruiterschellingen van 5 1/2 stuiver particuliere collectie
70 gouden dukaten collectie DNB
8 zilveren rijders collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie W
8 mark krukgewicht collectie W
6 mark krukgewicht collectie W
4 mark krukgewicht uit Utrecht collectie W
4 mark krukgewicht collectie W
2 mark krukgewicht collectie W
1 mark krukgewicht collectie W
1/4 mark krukgewicht collectie W
1 Keuls Trooise mark krukgewicht collectie W
1/2 Keuls Trooise mark krukgewicht collectie W
1 mark blokgewicht collectie W
2 Gents ons dubbelconisch blokgewicht met vuurslag collectie W
2 denier particuliere collectie
1/8 pond Leeuwarden of 1/8 Troois pond collectie W
2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
1 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
16 Troois lood sluitgewicht P.J. le Cointe collectie W
8 Troois lood sluitgewicht J. l’Admiral collectie W
½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie
2 engels vervaardigd door Abraham Groengraft collectie W
Bijzonder gewicht van 4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
3 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
2 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
4 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
4 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W
2 engels met het opschrift 2 ENG / Franse of Trooise lelie collectie W
1 engels met het opschrift 1 EN / Franse of Trooise lelie collectie W
10, 9, 8, 7, 5, 4 en 3 engels vervaardigd en geijkt door F.J. de Batist collectie W
3, 2 en 1 engels vervaardigd en geijkt door Jacques Delmotte collectie W
5 engels geijkt door Wolschot collectie W
5 engels vervaardigd door Jacobus Franciscus Wolschot collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
1 Troois lood met cijfer I en één Franse of Trooise lelie collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
5 engels vervaardigd door Laurens Constant particuliere collectie
4 engels uit de Zuidelijke Nederlanden particuliere collectie
3 engels vervaardigd door Paulus Dorsman particuliere collectie
5 aas afkomstig uit Luik collectie W
Spanen doosje met Hollands Trooise azen uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W

Type gewicht
Blokgewicht in de vorm van een afgeknotte piramide met een vierkant grondvlak
Gebruik van het gewicht
Gewicht ten behoeve van goud- en zilverweging
Gieter/fabrikant
In de Noordelijke Nederlanden was de vervaardiging van engelsen een aan de ijk- en justeermeesters-generaal toegekend privilege
Het gewicht is gemaakt door Pieter Jacob le Cointe
Opschriften
De merken op de engelsen werden volgens een vast stramien afgeslagen

Linksboven
De massawaarde c.q. het aantal engelsen
De massawaarde 3 staat voor 3 engels

Rechtsboven
Het makermerk; in een ovaal of rond stempelveld de afkorting ENG, die staat voor engels, met erboven en eronder de initialen van de maker; respectievelijk de letters PI en de letters LC

Op dit gewicht van 3 engels is een afwijkend makermerk afgeslagen; in een rond stempelveld de afkorting ENG, met daarboven en daaronder in plaats van de initialen van de maker een vijfpuntige ster
Was dit gewicht wellicht een standaardgewicht?

Linksonder
Het merk van de ijk- en justeermeester-generaal

Het merk van Pieter Jacob le Cointe; de naar links klimmende, gekroonde Generaliteits- of Statenleeuw, met zwaard en pijlenbundel, in een rond stempelveld, met links, rechts en daaronder respectievelijk de letters P, I, en LC.

Rechtsonder
De jaarletter(s)

De jaarletter J van 1793
Berekende massa
3 engels: 3 x 1,538024125 = 4,614072375 gram
Gewogen massa
3 engels: 4,5 gram
IJkmerken
Het merk van de ijk- en justeermeester-generaal / een jaarletter
Eerste ijk
De jaarletter J van 1793
Laatste ijk
De jaarletter J van 1793
Aantal keer geijkt
1x
IJkmeester
Pieter Jacob le Cointe, hij was de ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over Holland en West-Friesland tussen 1770 en 1781
Bijzonderheden
Uit de jaarletter J van 1793 blijkt dat het merk van le Cointe op dit gewicht door Stephanus Gerardus Nagel is afgeslagen
Stephanus Gerardus Nagel was gedurende de periode 1781 tot 1797 stadsijker van het Trooise gewicht te Amsterdam en ijk- en justeermeester-generaal ad interim
Hij gebruikte toen het ijkmerk van zijn voorganger Pieter Jacob le Cointe
S.G. Nagel werd op 27-09-1797 bij decreet van het Provinciaal Bestuur van Holland benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over Holland en West-Friesland
Hij werd op 10-01-1810 “volgens aanschrijving van den Heer Landdrost in dato 24 Januari 1810” als ijk- en justeermeester-generaal ontslagen, en op
19-03-1814 provisioneel door de Commissaris-Generaal tot de Financiën weer aangesteld
S.G.Nagel is op 28-11-1814 overleden
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de houten kist met Trooise en medicinale gewichten collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl