Achthoekige kist met standaardgewichten van de 3e rang; ijker P. Mansvelt te Den Haag

Type gewicht
Fraai uitgevoerde kist met standaardgewichten van de 3e rang
Gebruik van het gewicht
Verificatie van handelsgewichten door de arrondissementsijker
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
Op de kraag van de gewichten zijn de massa's als volgt aangegeven:
1. NED:POND. / 5. NED:ONCEN. / 2. NED:ONCEN. / 1. NED:ONS. /
1. NED:ONS. / 5.NED:LODEN. / 2.N.L. / 1.N.L. / 1.N.L. / 5.N.W. / 2.N.W. / 2.N.W. / 1 N.W
Berekende massa
1 Nederlands pond (1 kilogram) t/m 1 Nederlands wigtje (1 gram)
Gewogen massa
Niet gewogen
IJkmerken
In de gewichten van 1 Ned.pond, 5 Ned.oncen, 2 Ned.oncen, 1 Ned.ons,
1 Ned.ons, 5 Ned.loden, 2 Ned.loden, 1 Ned.lood en 1 Ned.lood staan de volgende merken:

In de kraag
Het particuliere merk van arrondissementsijker P. Mansvelt, benoemd
04-08-1820 te 's-Gravenhage, overleden 17-10-1851
Hij heeft vier jaar bij Lenoir in Parijs gewerkt

De jaarletters in een ovaal stempelveld: A 1820 / C 1822 / D 1823 / E 1824

In het gewichtlichaam
De jaarletters: F 1825 gekalligrafeerd, in een ovaal stempelveld / G 1826 gekalligrafeerd, in een ovaal stempelveld / H 1827 gekalligrafeerd, zonder stempelveld

In de gewichten van 5 Ned.wigtjes, 2 Ned.wigtjes en 2 Ned.wigtjes staan de volgende merken:

In de kraag
Het particuliere merk van arrondissementsijker P. Mansvelt, benoemd
04-08-1820 te 's-Gravenhage, overleden 17-10-1851

De jaarletters in een ovaal stempelveld: A 1820 / C 1822 / D 1823 / E 1824

In de onderkant
De jaarletters: F 1825 gekalligrafeerd, in een ovaal stempelveld / G 1826 gekalligrafeerd, in een ovaal stempelveld / H 1827 gekalligrafeerd, zonder stempelveld

Het oorspronkelijke gewicht van 1 Nederlands wigtje is helaas verloren gegaan, daarom is naderhand het messing knopgewicht van 1 Nederlands wigtje bijgevoegd

In de kraag van het gewicht is afgeslagen
De massa-aanduiding: 1. N W De gehele massa-aanduiding is dubbel afgeslagen.
Het particuliere merk van arrondissementsijker C.C. Bollee, benoemd
20-03-1846 te Goes, overgeplaatst 31-05-1853 naar Dordrecht, 10-10-1862 naar Utrecht
Vanaf 01-01-1863 tot 01-01-1870 te Utrecht werkzaam, en op 01-01-1870 te Utrecht benoemd tot IJker, Chef van Dienst
Overgeplaatst naar Leeuwarden (met 1 jaar verlof) in 1873, eervol ontslagen in 1875, overleden in juni 1886

De jaarletter ะท van 1868

Het gewicht is, zeker in vergelijking tot de overige fraai uitgevoerde gewichten, primitief vervaardigd en is overal van vijlstrepen voorzien
Eerste ijk
De jaarletter A van 1820
Laatste ijk
De jaarletter H van 1827
Aantal keer geijkt
7 x
IJkmeester
Arrondissementsijker P. Mansvelt, benoemd 04-08-1820 te 's-Gravenhage, overleden 17-10-1851
Bijzonderheden
Er zijn vermoedelijk maar 20 van dergelijke kisten uitgereikt

Op het gewicht van 2 Ned. Oncen is de onderkant van de jaarletter
G van 1826 "gestuiterd" afgeslagen

In de onderkant van het gewicht van 5 Ned. Loden is door middel van messing en lood een ronde justering aangebracht

Op de bovenkant van de knop van het gewicht van 5 Ned. Loden is een draairing zichtbaar
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl