Andere objecten

Amsterdamse muntgewichtdoos J. l’Admiral particuliere collectie
1 gouden Franse pistool of 1 Louis d’or aux insignes particuliere collectie
1 gouden Hollandse rijder particuliere collectie
1/2 gouden Hollandse rijder particuliere collectie
1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1 gouden Engelse gini particuliere collectie
1/2 gouden Engelse Gini particuliere collectie
1 gouden soeverein bijgenaamd 1/2 gouden Nederlandse ducaton particuliere collectie
2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
2 gouden Hollandse dukaat particuliere collectie
1 gouden Hollandse dukaat particuliere collectie
1 gouden Hollandse dukaat particuliere collectie
1 gouden Portugese cruzado particuliere collectie
2 gouden soeverein bijgenaamd 1 gouden Nederlandse ducaton particuliere collectie
1 gouden soeverein bijgenaamd 1/2 gouden Nederlandse ducaton particuliere collectie
1 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
4 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1 gouden ecu au soleil ofwel 1 gouden Son Kroon (Frankrijk 1475-1515) particuliere collectie
1/2 zilveren Albertusdaalder of 1/2 zilveren Patagon particuliere collectie
1 zilveren Engelse shilling particuliere collectie
8 zilveren Spaanse reaal particuliere collectie
8 zilveren Spaanse reaal particuliere collectie
8 zilveren Spaanse reaal particuliere collectie
1 gouden Engelse gini (periode 1670-1813) particuliere collectie
1 gouden Hollandse dukaat (periode 1581-198..) particuliere collectie
2 gouden Spaanse excelente (1581-1601) ofwel 2 Hollandse dukaat (1581-1805) particuliere collectie
1 GULDE = 1 Republikeinse gulden van 20 stuiver particuliere collectie

2 gouden Spaanse excelente (1581-1601) ofwel 2 Hollandse dukaat (1581-1805) particuliere collectie

Type gewicht
Vierkant blokgewicht dat van boven naar beneden iets taps toeloopt
Gebruik van het gewicht
Weging van een gouden munt van 2 Spaanse excelente ofwel 2 Hollandse dukaat uit de omloop
Gieter/fabrikant
Jan Linderman III, was de zoon van Hendrik Linderman en werd ook wel Johannes of Joannes genoemd
Hij werd in 1745 te Amsterdam geboren en overleed op 15-12-1801
Jan Linderman III woonde eerst in de Kalverstraat “in de Goutbalans” naast de kerk “De Papegay” en woonde na de dood van zijn vader in 1785 op de Nieuwendijk.
Hij ging op 06-04-1770 te Amsterdam in ondertrouw met Brigetha Smith ook wel Bregitta Smit genoemd, zij werd in 1740 geboren te Amsterdam en overleed op 05-11-1811

“De Affaire van Balancen, Schaalen en Gewigten, zal gecontinueert worden op de Firma van de Weduwe Jan Linderman en Zoon”

In 1805 nam Willem Linderman de zaak over van B. Smit, de weduwe van Jan Linderman III

In de onderkant is het merk van de muntgewichtenmaker Jan Linderman III afgeslagen
Zijn merk bestaat uit het Amsterdamse stadswapen, de drie gekroonde andreaskruisen, met links daarvan de hoofdletter L met daarboven een punt en rechts daarvan de hoofdletter M
Opschriften
De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor 2 Spaanse excelente is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een parelkrans met daarbinnen, en profil, de naar rechts gerichte gekroonde beeltenis van Ferdinand en de naar links gerichte, eveneens gekroonde, beeltenis van Isabella, met daartussen, niet zoals soms gebruikelijk een ster, maar in dit geval een punt
Berekende massa
7,01 gram
Gewogen massa
7,0 gram
IJkmerken
n.v.t.
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0 x
IJkmeester
n.v.t.
Bijzonderheden
n.v.t.
Inventarisnummer
n.v.t. / Particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl