Andere onderwerpen

Nederlandse gewichten van brons en messing
Goud
Goud en geld; transport en opslag
In 2016 maakt DNB plannen voor “Uitplaatsing van het waardegebied”
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. niet meer Nederlands!
Zilver
Goud en zilver 1; het toetsen
Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986
Goud en zilver 3; de geschiedenis van de Waarborg en de Waarborgwet
Goud en zilver 4; het belang van goud en zilver in het handelsverkeer
Edelstenen
Edelstenen; diamant
Parels
Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018
Archimedes en goud- en zilverweging
Overzicht ijk- en justeermeesters-generaal van het Troois gewicht in de Nederlanden
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Gerrit G(h)eens of Gérard Guens (II)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Roelof Woutersz van der Schure
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Abraham Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral
Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750
Eed voor de IJkmeester van de stad Goes
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Pieter Jacob le Cointe
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Stephanus Gerardus Nagel
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Theodorus Antonius Nagel
De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden
Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W
Troois gewicht 1; het ontstaan, de oorsprong, van het Frans en het Hollands Troois gewicht
Troois gewicht 2; de ontwikkeling van het Hollands Troois, het Keuls en het Brabants gewicht in Amsterdam
Troois gewicht 3; de ontwikkeling van het Hollands Troois gewicht in de Nederlanden
Troois gewicht 4; de Trooise gewichten
Troois gewicht 4a; Waarom zou men azen snoeien?
Troois gewicht 5; het gebruik van Trooise gewichten tijdens de Franse overheersing (1810-1813)
Troois gewicht 6; het Groot Pijlgewicht; de Franse dormant
Troois gewicht 7; de oude Hollandse dormant van 4 mark uit 1510
Troois gewicht 7a; Welke Nederlandse dormant werd in 1529 met het Groot Pijlgewicht geverifieerd?
Goedkeuringsmerken 1820-1998
Afkeuringsmerken 1820-1998
IJkkantoren 1870-1993
De ijkersopleiding in Delft (1843-1963)
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1820-1870
Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel
Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen
Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht
Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel
Metriek gewicht 5; Besluit 08-06-1819 S37, gedaante, stof en samenstelling gewichten
Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten
Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
Metriek gewicht 9; Besluit 20-12-1821 S24, instructie ijkers m.b.t. goud- en zilverweging
Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten
Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken
Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden
Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers
Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W
Extract Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. 24-09-1830 collectie W
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1870-1912
Metriek gewicht 20a; Wet 07-04-1869 S57, H I. Van maten, gewichten enz., art. 1-13
Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21
Metriek gewicht 20c; Wet 07-04-1869 S57, H III. Van het toezicht, art. 22-27
Metriek gewicht 20d; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk IV. Strafbepalingen, art. 28-36
Metriek gewicht 20e; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen, art. 37-44
Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken
Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1998 gewone weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1949 fijne weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-1998 fijne weging
1991 Einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland
01-10-1998 Wijziging IJkreglement, afschaffing periodieke herkeuring van gewichten
Het verschil tussen massa en gewicht
De oorsprong van het karaat; de Ceratoniazaden
Het verschil tussen de bankgulden van de Amsterdamse Wisselbank en de courante gulden
De gouden, zilveren en de dubbele standaard
De gouden, zilveren en dubbele standaard in Nederland; 1816-1936
Het systeem van Bretton Woods (1944)
De eerste goudzending die in de oorlogsjaren1914-1918 vanuit Engeland door DNB werd ingevoerd
De gelijkarmige balans en haar benamingen
Paulus Dorsman; meester balansenmaker
De Generaliteits- of Statenleeuw in de Hollandse tuin op de balans van Paulus Dorsman uit 1742
De ijk van weegwerktuigen in Nederland
Het schoonmaken van ijzeren balansen
Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten

Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten

Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten
Bronzen en messing gewichten worden vaak sterk vervuild, maar met een prachtig patina  aangetroffen. De opschriften en/of ijkmerken zitten dan vol met vuil, koperpoets e.d. Verantwoord schoonmaken betekent dat het patina, dat door de tijd en het gebruik is ontstaan, niet wordt verwijderd. Verwijdering van het patina zou de schoonheid van een oud, aantrekkelijk gewicht onherstelbaar beschadigen. Wij willen u, als auteurs en door schade en schande wijs geworden ervaringsdeskundigen, graag vertellen hoe een gewicht verantwoord schoongemaakt kan en in feite moet worden, zodat alle opschriften en/of ijkmerken duidelijk zichtbaar worden zonder het patina aan te tasten.


Schoonmaken van bronzen gewichten
Eventuele stickers en/of andere erop geplakte zaken en lijmresten verwijderen.

Bij een sterk vervuild en/of gevlekt bronzen gewicht met een mooi patina het vuil heel voorzichtig, door licht poetsen met wat koperpoets, verwijderen.  Het patina nooit wegpoetsen maar altijd handhaven. Uiteindelijk moeten bronzen gewichten hun aantrekkelijk, diepglanzend, donkerbruin tot bruingroen patina weer terugkrijgen.
Vervolgens de hieronder vermelde stappen 1 t/m 10 doorlopen.

Schoonmaken van messing gewichten
Eventuele stickers en/of andere erop geplakte zaken en lijmresten verwijderen.

Een vervuild en/of gevlekt messing gewicht met patina als een bronzen gewicht behandelen.
Bij een vervuild en/of gevlekt messing gewicht zonder patina verdient het de voorkeur om het met koperpoets helemaal schoon te maken en glanzend op te poetsen.
Vervolgens de hieronder vermelde stappen 1 t/m 10 doorlopen.

De stappen 1 t/m 10 voor het schoonmaken van bronzen en messing gewichten
1

Weken in heet water, eventueel onder toevoeging van wat zeep.
2
De in lood afgeslagen, vervuilde opschriften en/of ijkmerken en loden justeringen alleen heel zachtjes met een zachte nagelborstel en zeepsop, eventueel met wat CIF, schoonborstelen.
3
Drogen.
4
Het koperpoets uit de in het brons of messing afgeslagen opschriften en/of ijkmerken verwijderen met een zachte, kleine messing draadborstel. Dat geeft geen beschadigingen, terwijl het patina, dat altijd gehandhaafd moet worden, onaangetast blijft.
5
Onder zo heet mogelijk water, met wat zeep en/of CIF, afborstelen met een zachte nagelborstel. Bij pas met koperpoets gepoetste gewichten verdwijnt zo veel koperpoets.
6.
Goed met zo heet mogelijk water afspoelen.
7.
Drogen.
8.
Zo warm mogelijk (van het hete water) met witte bijenwas insmeren, eventueel met een  
zacht kwastje. Als de was nog zacht is met een zachte doek afwrijven. Indien nodig deze 
behandeling een paar keer herhalen. Zo verdwijnt alle nog achtergebleven koperpoets.
9.
Het schone gewicht dun insmeren met witte bijenwas en de was laten drogen/uitharden.
10.
Als de was is gedroogd/uitgehard met een zachte borstel en/of doek opwrijven.

Bronzen gewichten krijgen zo hun diepglanzend, donkerbruin tot bruingroen patina terug.
Messing gewichten met patina krijgen zo hun glanzend patina terug.
Glanzend opgepoetste messing gewichten zonder patina worden zo niet alleen mooi schoon, maar zijn op die manier met een laagje bijenwas beschermd tegen vingerafdrukken en krijgen na langere tijd uiteindelijk weer een mooi egaal patina. Ze hoeven eigenlijk nooit meer gepoetst te worden. Tenzij u dat natuurlijk mooi vindt.

Foto’s: Webmuseum goudenzilverweging.nl