1 uncia, 4, 2 en 1 drachme medicinale gewichten 1870-1872 collectie W

Type gewicht
Blokgewichten
Gebruik van het gewicht
Gewichten voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
De firma Becker & Buddingh uit Arnhem; B&B in een ovaal veld
Becker & Buddingh bood, voor zover bekend, gewichten ter ijk aan vanaf 1854 tot en met 1883
Opschriften
1 UNC / 4 DR / 2 DR / 1 DR
Berekende massa
1 UNC = 31,250000000 gram
4 DR = 15,625000000 gram
2 DR = 7,812500000 gram
1 DR = 3,906250000 gram
Gewogen massa
1 UNC = 31,2 gram
4 DR = 15,6 gram
2 DR = 7,8 gram
1 DR = 3,9 gram
IJkmerken
Jaarletter
Eerste ijk
De jaarletter B van 1870
Laatste ijk
De jaarletter B van 1870
Aantal keer geijkt
1 x
Nummer van het ijkkantoor
In de gewichten is het nummer 3 van het ijkkantoor Arnhem afgeslagen
Bijzonderheden
Bij Koninklijk Besluit van 05-03-1871 (Staatsblad 10) werd het aparte medicinale gewicht met ingang van 31-12-1871 afgeschaft en werd het gebruik van metrieke gewichten voorgeschreven
Medicinale gewichten uit de periode 1870-1872 komen, gezien de korte periode waarin ze zijn gefabriceerd/gebruikt, sporadisch voor
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl