Andere objecten

Amsterdamse muntgewichtdoos J. l’Admiral particuliere collectie
1 gouden Franse pistool of 1 Louis d’or aux insignes particuliere collectie
1 gouden Hollandse rijder particuliere collectie
1/2 gouden Hollandse rijder particuliere collectie
1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1 gouden Engelse gini particuliere collectie
1/2 gouden Engelse Gini particuliere collectie
1 gouden soeverein bijgenaamd 1/2 gouden Nederlandse ducaton particuliere collectie
2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
2 gouden Hollandse dukaat particuliere collectie
1 gouden Hollandse dukaat particuliere collectie
1 gouden Hollandse dukaat particuliere collectie
1 gouden Portugese cruzado particuliere collectie
2 gouden soeverein bijgenaamd 1 gouden Nederlandse ducaton particuliere collectie
1 gouden soeverein bijgenaamd 1/2 gouden Nederlandse ducaton particuliere collectie
1 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1/2 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
4 gouden Spaanse pistool particuliere collectie
1 gouden ecu au soleil ofwel 1 gouden Son Kroon (Frankrijk 1475-1515) particuliere collectie
1/2 zilveren Albertusdaalder of 1/2 zilveren Patagon particuliere collectie
1 zilveren Engelse shilling particuliere collectie
8 zilveren Spaanse reaal particuliere collectie
8 zilveren Spaanse reaal particuliere collectie
8 zilveren Spaanse reaal particuliere collectie
1 gouden Engelse gini (periode 1670-1813) particuliere collectie
1 gouden Hollandse dukaat (periode 1581-198..) particuliere collectie
2 gouden Spaanse excelente (1581-1601) ofwel 2 Hollandse dukaat (1581-1805) particuliere collectie
1 GULDE = 1 Republikeinse gulden van 20 stuiver particuliere collectie

1 gouden Franse pistool of 1 Louis d’or aux insignes particuliere collectie

Type gewicht
Vierkant blokgewicht dat van boven naar beneden iets taps toeloopt
Gebruik van het gewicht
Weging van een gouden munt van 1 Franse pistool of 1 Louis d’or aux insignes (Louis d’or met de scepters) uit de omloop

De gouden Franse ecu werd in 1640 vervangen door de door Lodewijk XIII (1601-1643) geïntroduceerde Louis d’or of gouden Louis
Met de Louis d’or wordt een serie gouden Franse munten aangeduid die werd geïntroduceerd door Louis XIII in 1640 en tot 1792 werd aangemunt
De munten tonen aan de voorzijde het portret van de koning en aan de keerzijde een Frans Wapenschild
De opvolgers van Louis XIII voelden zich geroepen om in eigen naam een Louis uit te geven waarbij zowel het uiterlijk en de massa van de munt telkens werden gewijzigd

Eén van de varianten van de Louis d’or was de Louis d’or aux insignes (Louis d’or met de scepters) ofwel de Franse pistool
De Franse pistool werd tijdens de regeerperiode van Louis XIV (1643-1715) tussen 1704 en 1709 aangemunt met een wettelijke productiemassa van 6,69 gram
Gieter/fabrikant
Jacob l’Admiral junior sloeg zijn stempel en eventueel kleine jaarletters af in gewichten en balansschaaltjes van andere muntgewichtenmakers
In de onderkant is het merk van de ijk- en justeermeester-generaal Jacob l'Admiral junior afgeslagen; de naar links klimmende, gekroonde Generaliteits- of Statenleeuw, met zwaard en pijlenbundel, in een rond stempelveld, met links, rechts en daaronder respectievelijk de letters I, L en A
Opschriften
De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor een 1 gouden Franse pistool of 1 Louis d’or aux insignes is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een parelkrans met daarbinnen, en profil, een naar rechts gericht gelauwerd (konings)hoofd, met links daarvan de letter F en rechts de letter P die staan voor Franse Pistool

Noot
In de numismatiek wil een gelauwerd hoofd zeggen dat het hoofd van een lauwerkrans is voorzien
Berekende massa
6,69 gram
Gewogen massa
6,7 gram
IJkmerken
In de onderkant is de jaarletter A van 1760 afgeslagen
Eerste ijk
De jaarletter A van 1760
Laatste ijk
De jaarletter A van 1760
Aantal keer geijkt
1 x
IJkmeester
Jacob l’Admiral, de ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland
Alleen Jacob l’Admiral kreeg, om meer eenheid te waarborgen, op
01-05-1750 van de Staten-Generaal bovendien nog de aanstelling tot “Ykmeester of Justeermeester-Generaal van de kleine Yk- of Troische Gewigten over de Geheele Unie” c.q. de Zeven Provinciën
Hij had het recht om alle zilversmeden in de Zeven Provinciën te bezoeken en de balansschalen en gewichten te controleren en te ijken
Bijzonderheden
n.v.t.
Inventarisnummer
n.v.t. / Gewicht aanwezig in de muntgewichtdoos van J. l’Admiral Particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl