4, 3, 2 en 1 Neurenbergse obool uit de grensstreek Duitsland/Nederland collectie W

Type gewicht
Complete serie van 4, 3, 2 en 1 Neurenbergse obool zoals die werden gebruikt in de grensstreek van Duitsland en de Nederlanden
Het gewicht van 1 obool heeft de vorm van 1 obool conform het medicinale teken c.q. het medicinale of medische tekenschrift waarmee 1 obool in de medicinale recepten werd aangeduid
De gewichten van 4, 3 en 2 obool hebben de vorm van aan elkaar gekoppelde obolen
Gebruik van het gewicht
Gewichten ten behoeve van het afwegen van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend, de obolen zijn in Neurenberg vervaardigd
Opschriften
n.v.t.
Berekende massa
De berekende massawaarden op basis van het tot 1820 in gebruik zijnde Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram:
4 obool = 1/576 medicinaal pond x 4 = 369,125790000 gram / 576 x 4 = 2,563373542 gram
3 obool = 1/576 medicinaal pond x 3 = 369,125790000 gram / 576 x 3 = 1,922530156 gram
2 obool = 1/576 medicinaal pond x 2 = 369,125790000 gram / 576 x 2 = 1,281686771 gram
1 obool = 1/576 medicinaal pond = 369,125790000 gram / 576 = 0,640843385 gram

De berekende massawaarden op basis van het tot 1868 in gebruik zijnde Neurenbergs medicinale pond van 357,85 gram:
4 obool = 1/576 medicinaal pond x 4 = 357,85 gram / 144 =
2,485069444 gram
3 obool = 1/576 medicinaal pond x 3 = 357,85 gram / 192 =
1,863802083 gram
2 obool = 1/576 medicinaal pond x 2 = 357,85 gram / 288 =
1,242534722 gram
1 obool = 1/576 medicinaal pond = 357,85 gram / 576 =
0,621267361 gram
Gewogen massa
4 obool = 2,4 gram
3 obool = 1,8 gram
2 obool = 1,3 gram
1 obool = 0,6 gram
IJkmerken
n.v.t.
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0 x
IJkmeester
n.v.t.
Bijzonderheden
De gewogen massa komt overeen met de vereiste massa van voormetrieke medicinale gewichten van 4, 3, 2 en 1 obool op basis van zowel het Nederlandse medicinale pond van 369,125790000 gram uit de Noordelijke Nederlanden als het Neurenbergse medicinale pond van 357,85 gram
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in een rond doosje met het opschrift Gewichte. collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl