Andere objecten

Toetsster voor het toetsen van vijf goudgehaltes: 8, 10, 12, 14 en 18 karaat collectie W
Vijf toetsnaalden voor goud collectie W
Zeven draaibaar aan elkaar geklonken toetsnaalden voor zilver met als eenheid de penning particuliere collectie
Insculpatieplaat met de jaarletter G van 1891 / N 94 95 / JR+ collectie W
Insculpatieplaat met de jaarletter P van 1899 / K 172 173 / VT+ collectie W
Insculpatieplaat met de jaarletter S van 1902 / Q 135 collectie W
Muntzak met 1000 centen, ’s Rijks Munt te Utrecht particuliere collectie
Muntrol met 50 centen van de Rabobank particuliere collectie
Muntbakje voor het vullen van muntzakken collectie W
Ambassadeurskoffer met label, collectie W
Slagstempels van De Nederlandsche Bank te Amsterdam
Drie lakzegels van de directie van De Nederlandsche Bank
Zegel van het Kantoor van Incasseering van De Nederlandsche Bank
Zegel van het Kantoor Heerengracht van De Nederlandsche Bank te Amsterdam
Plombeertang met de monogrammen van De Nederlandsche Bank en de Kassier-Generaal
Bronzen brandkasten-embleem van de firma Lips uit Dordrecht
Bronzen penning 26-09-1936; Op het verlaten van de gouden standaard collectie W
Gewichtvork H (oud model) collectie W
Gewichtvork H (nieuw model) collectie W
Muntzeven om muntgeld mee te sorteren particuliere collectie
Jaarpenning 2007 van de Stichting Vrienden van het Geldmuseum collectie W
Vier zakjes en een sleutelhanger met versnipperde bankbiljetten van De Nederlandsche Bank collectie W
Gewichtenplaatje van porselein; J.C.Th. Marius te Utrecht collectie W
Milligramenveloppe voor apotheker J.W. Florijn te Haarlem 11-02-1947 collectie W
Milligramenveloppe van de Haagsche Balansen- en Gewichtenfabriek te ’s-Gravenhage collectie W
Milligramenveloppe van de Haagsche Balansen- en Gewichtenfabriek te ’s-Gravenhage collectie W
Lakstempel van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V.

Bronzen penning 26-09-1936; Op het verlaten van de gouden standaard collectie W

Object
Bronzen penning 26-09-1936; Op het verlaten van de gouden standaard.
Omschrijving
Bronzen herinneringspenning ter gelegenheid van het op 26-09-1936 verlaten van de gouden standaard.

De gouden standaard is een muntsysteem waarbij een vaste massa aan goud als economische rekeneenheid is vastgesteld. De waarde van een munt is dan gekoppeld aan de goudprijs. Wanneer meerdere landen een dergelijke vaste rekeneenheid hanteren, worden de wisselkoersen tussen verschillende nationale valuta feitelijk vastgelegd. De gouden standaard kan ook als een monetair systeem worden beschouwd, waarbij veranderingen in vraag en aanbod van goud de waarde van goederen en diensten mede bepalen.

De voorzijde toont de keerzijde van een aan de randen aangetaste en aan de linker- en rechterzijde gebarsten Nederlandse gulden, met in reliëf daarboven de klimmende Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel.
De aangetaste en gebarsten Nederlandse gulden staat symbool voor de Nederlandse gulden die kort na het verlaten van de gouden standaard in 1936 met ongeveer 17% devalueerde c.q. in waarde daalde.

Op de keerzijde staat de in hoofdletters geschreven tekst in twaalf regels, met tussen elk woord een punt;

TER • HERINNERING • AAN
DEN • 26 EN SEPTEMBER • 1936,
DEN • DAG • WAAROP • NEDER-
LAND • GENOODZAAKT • WERD
DEN • GOUDEN • STANDAARD • TE
VERLATEN, DOCH • WAARBIJ
HET • NEDERLANDSCHE • VOLK
DOOR • EENHEID • EN • SAMEN-
WERKING • IN • STAAT • WAS • ZIJN
PLAATS • ONDER • DE • VOL-
KEREN • ONVERZWAKT
• TE • HANDHAVEN •
Bijzonderheden
Jaartal: 1936

Medailleur: Mattheus Meesters (Haren 30-08-1908 / Groningen 03-12-2002)

Signatuur: De letter M als golfjes boven elkaar en in elkaar verstrengeld

Materiaal: Brons gegoten

Afmetingen: Ø 98 mm

Massa: 266,2 gram

Referentie: De Beeldenaar 1983-5 p. 169 e.v.

Kwaliteit: Prachtig

Fabrikant: Gerritsen en Van Kempen te Zeist

Uitgiftenummer: NO 50 G.V.K. Zeist
Inventarisnummer
n.v.t.
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl