Andere onderwerpen

Nederlandse gewichten van brons en messing
Goud
Goud en geld; transport en opslag
In 2016 maakt DNB plannen voor “Uitplaatsing van het waardegebied”
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. niet meer Nederlands!
Zilver
Goud en zilver 1; het toetsen
Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986
Goud en zilver 3; de geschiedenis van de Waarborg en de Waarborgwet
Goud en zilver 4; het belang van goud en zilver in het handelsverkeer
Edelstenen
Edelstenen; diamant
Parels
Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018
Archimedes en goud- en zilverweging
Overzicht ijk- en justeermeesters-generaal van het Troois gewicht in de Nederlanden
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Gerrit G(h)eens of Gérard Guens (II)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Roelof Woutersz van der Schure
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Abraham Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral
Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750
Eed voor de IJkmeester van de stad Goes
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Pieter Jacob le Cointe
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Stephanus Gerardus Nagel
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Theodorus Antonius Nagel
De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden
Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W
Troois gewicht 1; het ontstaan, de oorsprong, van het Frans en het Hollands Troois gewicht
Troois gewicht 2; de ontwikkeling van het Hollands Troois, het Keuls en het Brabants gewicht in Amsterdam
Troois gewicht 3; de ontwikkeling van het Hollands Troois gewicht in de Nederlanden
Troois gewicht 4; de Trooise gewichten
Troois gewicht 4a; Waarom zou men azen snoeien?
Troois gewicht 5; het gebruik van Trooise gewichten tijdens de Franse overheersing (1810-1813)
Troois gewicht 6; het Groot Pijlgewicht; de Franse dormant
Troois gewicht 7; de oude Hollandse dormant van 4 mark uit 1510
Troois gewicht 7a; Welke Nederlandse dormant werd in 1529 met het Groot Pijlgewicht geverifieerd?
Goedkeuringsmerken 1820-1998
Afkeuringsmerken 1820-1998
IJkkantoren 1870-1993
De ijkersopleiding in Delft (1843-1963)
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1820-1870
Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel
Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen
Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht
Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel
Metriek gewicht 5; Besluit 08-06-1819 S37, gedaante, stof en samenstelling gewichten
Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten
Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
Metriek gewicht 9; Besluit 20-12-1821 S24, instructie ijkers m.b.t. goud- en zilverweging
Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten
Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken
Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden
Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers
Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W
Extract Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. 24-09-1830 collectie W
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1870-1912
Metriek gewicht 20a; Wet 07-04-1869 S57, H I. Van maten, gewichten enz., art. 1-13
Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21
Metriek gewicht 20c; Wet 07-04-1869 S57, H III. Van het toezicht, art. 22-27
Metriek gewicht 20d; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk IV. Strafbepalingen, art. 28-36
Metriek gewicht 20e; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen, art. 37-44
Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken
Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1998 gewone weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1949 fijne weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-1998 fijne weging
1991 Einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland
01-10-1998 Wijziging IJkreglement, afschaffing periodieke herkeuring van gewichten
Het verschil tussen massa en gewicht
De oorsprong van het karaat; de Ceratoniazaden
Het verschil tussen de bankgulden van de Amsterdamse Wisselbank en de courante gulden
De gouden, zilveren en de dubbele standaard
De gouden, zilveren en dubbele standaard in Nederland; 1816-1936
Het systeem van Bretton Woods (1944)
De eerste goudzending die in de oorlogsjaren1914-1918 vanuit Engeland door DNB werd ingevoerd
De gelijkarmige balans en haar benamingen
Paulus Dorsman; meester balansenmaker
De Generaliteits- of Statenleeuw in de Hollandse tuin op de balans van Paulus Dorsman uit 1742
De ijk van weegwerktuigen in Nederland
Het schoonmaken van ijzeren balansen
Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten

Parels

Parels
Parels worden gevonden in de dubbelschalige schelpen van een weekdier, de zogeheten pareloesters, al zijn het in feite geen oesters. Een parel hoeft, in tegenstelling tot edelstenen niet bewerkt te worden. Een parel wordt in al haar volmaaktheid gevonden, waarbij de natuur haar kleur en vorm bepaalt. Een parel schittert niet, maar heeft oriënt, de kenmerkende parelmoerglans van parels met de subtiele kleurschakeringen in het parelmoer.


De natuurlijke parel en haar kleuren
Natuurlijke parels, ook wel echte of oriënt parels genoemd, zijn uiterst zeldzaam en dus kostbaar. Om één natuurlijke parel te vinden moeten maar liefst 15000 oesters geopend worden. De parel is een speling van de natuur, veroorzaakt doordat een irritatie, een hinderlijk voorwerpje zoals bijvoorbeeld een zandkorrel of een parasiet, een pareloester binnendringt. Om zichzelf te beschermen, vormt de oester dunne laagjes parelmoer om de irritatie heen, totdat er een rond, glanzend bolletje ontstaat; de parel. Als een natuurlijke parel onder een röntgenapparaat gelegd wordt, is dan ook vaak te zien dat die uit vele laagjes bestaat.


Parels worden over de hele wereld verspreid gevonden; in de Perzische Golf en bij Sri Lanka, Australië, Mexico, de eilanden in de Stille Zuidzee, Venezuela en Panama. Soms worden parels ook in zoetwater mossels gevonden, zoals in Amerikaanse of zelfs in Europese rivieren. De parel verraadt haar afkomst altijd door haar kleurschakering, ieder gebied levert namelijk een andere tint op. Zo staat de Australische parel bekend om haar zuiver witte kleur, terwijl parels uit de buurt van Japan eerder een lichtgroene tint hebben. Er zijn maar liefst zestien kleuren parels bekend.

Het mysterie van de natuurlijke parel
Het gegeven dat een uiterst zeldzame en unieke parel gevonden kon worden in een onooglijke schelp, zorgde in het verre verleden voor een mantel van magie rond dit glanzende kleinood. De parel leek alle geheimen van de diepten van het waterrijk tot uitdrukking te brengen in haar mysterieuze glans. Deze magie ging heel ver. De waarde van parels werd daardoor tot waanzinnige hoogte opgedreven.
Bekend is dat ten tijde van de Romeinse overheersing één enkele parel kon volstaan om een veldtocht te financieren. Terwijl diamanten en andere edelstenen pas de laatste vijf- of zeshonderd jaar echt in de belangstelling staan, zijn parels al zesduizend jaar lang geliefd om hun ingetogen schoonheid. Parels werden met gevaar voor eigen leven opgedoken door parelvissers en waren zeer zeldzaam.

De cultivé parel
Mensen hebben eeuwenlang geprobeerd parels te kweken omdat één mooie parel het verschil tussen armoede en grote rijkdom kon betekenen. Het duurde echter tot het begin van de 20e eeuw voordat er een succesvolle kweekmethode werd ontwikkeld. De Chinezen slaagden er het eerst in het productieproces van de oester op gang te brengen, maar het was de Japanse pastaverkoper Mikimoto die er in slaagde om de eerste ronde, mooie parel te kweken. Hij injecteerde een bolvormig geslepen stukje van een mosselschelp in de pareloester en dat bleek de sleutel tot het grote succes. De rijken der aarde lieten zich aanvankelijk niet overtuigen van de waarde van gecultiveerde parels, hoewel deze in schoonheid nauwelijks voor de natuurlijke parels onderdoen. Het verschil is namelijk niet met het blote oog waarneembaar. Alleen met behulp van röntgenapparatuur kan een cultivé van een natuurlijke parel worden onderscheiden. Coco Chanel, de Franse koningin van de mode, gaf de gekweekte parel het laatste zetje in de rug toen zij haar ensembles completeerde met meterslange parelsnoeren. Dergelijke sieraden waren absoluut onbetaalbaar als ze van natuurlijke parels vervaardigd zouden worden en de jetset ging dan ook massaal overstag. Vanaf dat moment ging het allemaal razendsnel en begon de cultivé parel aan een zegetocht die tot op de dag van vandaag voortduurt. Van alle parels die momenteel verkocht worden bestaat nog maar één procent uit natuurlijke parels.


Parels en mode
Na de parelrage aan het begin van de 20e eeuw, raakte “de traan van de zee” in de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw langzaam uit de mode. Hoewel het klassieke parelsnoer voor heel veel vrouwen zeker een gekoesterd sieraad bleef, kreeg de parel een ouderwets imago. Dat beeld is in de jaren negentig drastisch veranderd. Parels staan weer volop in de belangstelling. Iedere filmster draagt ze en een bruid die geen parels draagt behoort bijna tot de uitzonderingen. Parels hebben hun stoffige reputatie dan ook afgeschud. Door de moderne manier waarop ze tegenwoordig gedragen worden, combineren ze net zo goed met een spijkerbroek als met een klassiek mantelpak. Vooral de grotere parel is heel geliefd. De tijd dat het slot van een parelsnoer uit het zicht, achter in de hals werd gedragen, is voorbij; veel hedendaagse parelsnoeren hebben schitterende sloten die middenvoor gedragen worden.


De kwaliteit van parels
Parels zijn er in talloze prijsklassen en kwaliteiten. Omdat het niet zo eenvoudig is om als leek het verschil tussen al die parels te zien is het raadzaam een parelsieraad bij een vakman zoals een juwelier of goudsmid aan te schaffen. Globaal geldt; hoe groter de parel, hoe hoger de prijs. Het duurt nu eenmaal langer voordat een oester een grotere parel heeft gemaakt dan een kleine. De luster of glans is eveneens van belang. Een geoefend oog zal de satijnzachte gloed van een echte parel in een oogwenk onderscheiden van die van welke imitatie dan ook. Een parel van de hoogste kwaliteit mag natuurlijke onregelmatigheden hebben, maar geen vlekjes Tot slot is de symmetrische vorm van belang. Hoe volmaakter de ronding van de parel, hoe groter de waarde. Een echte parel is een natuurproduct, geen twee parels zijn exact hetzelfde. Om die reden is het samenstellen van een parelsnoer een karwei dat veel vakmanschap vraagt. De parels moeten qua formaat, luster, kleur en vorm bij elkaar passen om zo samen een harmonisch geheel te kunnen vormen.


Het onderhoud van parels
Parels zijn kostbaar en vragen om een zorgvuldige behandeling. Voor parels is veel dragen feitelijk het beste, het natuurlijke huidvet doet de glans van de parel namelijk toenemen. Bewaar parels nooit in een doos of etui waarin zich ook andere sieraden bevinden, ze kunnen dan namelijk makkelijk krassen oplopen. Een parelsnoer kan geruïneerd worden door haarlak of parfum, om die reden dient cosmetica altijd aangebracht te worden voordat een parelsnoer omgedaan wordt.


Als parels vuil zijn kunnen ze gereinigd worden met lauw water en een zeemleren doek. Gebruik nooit een chemisch schoonmaakmiddel. Als een parelsnoer veel gedragen wordt is het verstandig het één keer per jaar opnieuw te laten rijgen. Daarbij moet na iedere parel een knoopje worden gelegd, waarmee wordt voorkomen dat er parels verloren gaan als het snoer onverhoopt mocht breken.

Foto: Webmuseum goudenzilverweging.nl