Andere objecten

16 pond / Zeeuwse Dormant uit 1612 collectie DNB
600 guldens van 20 stuiver met de zak collectie W
300 Friese florijnen van 28 stuiver particuliere collectie
1000 ruiterschellingen van 5 1/2 stuiver particuliere collectie
70 gouden dukaten collectie DNB
8 zilveren rijders collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie W
8 mark krukgewicht collectie W
6 mark krukgewicht collectie W
4 mark krukgewicht uit Utrecht collectie W
4 mark krukgewicht collectie W
2 mark krukgewicht collectie W
1 mark krukgewicht collectie W
1/4 mark krukgewicht collectie W
1/2 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1/4 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1 mark blokgewicht collectie W
2 Gents ons dubbelconisch blokgewicht met vuurslag collectie W
2 denier particuliere collectie
1/8 pond Leeuwarden of 1/8 Troois pond collectie W
8 Troois pond sluitgewicht P.J. le Cointe particuliere collectie
4 Troois pond sluitgewicht J. l’Admiral particuliere collectie
2 Troois/Haags pond sluitgewicht S.G. Nagel/Pieter Rombouts collectie W
2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
1 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
16 Troois lood sluitgewicht P.J. le Cointe collectie W
8 Troois lood sluitgewicht J. l’Admiral collectie W
½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie
2 engels vervaardigd door Abraham Groengraft collectie W
Bijzonder gewicht van 4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
3 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
2 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
4 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
4 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W
2 engels met het opschrift 2 ENG / Franse of Trooise lelie collectie W
1 engels met het opschrift 1 EN / Franse of Trooise lelie collectie W
1 Troois ons met een Franse of Trooise lelie collectie W
10, 9, 8, 7, 5, 4 en 3 engels vervaardigd en geijkt door F.J. de Batist collectie W
3, 2 en 1 engels vervaardigd en geijkt door Jacques Delmotte collectie W
5 engels geijkt door Wolschot collectie W
5 engels vervaardigd door Jacobus Franciscus Wolschot collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
1 Troois lood met cijfer I en één Franse of Trooise lelie collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
5 engels vervaardigd door Laurens Constant particuliere collectie
4 engels uit de Zuidelijke Nederlanden particuliere collectie
3 engels vervaardigd door Paulus Dorsman particuliere collectie
5 aas afkomstig uit Luik collectie W
Spanen doosje met Hollands Trooise azen uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W

Type gewicht
Blokgewicht in de vorm van een afgeknotte piramide met een vierkant grondvlak
Gebruik van het gewicht
Gewicht ten behoeve van goud- en zilverweging
Gieter/fabrikant
In de Noordelijke Nederlanden was de vervaardiging van engelsen een aan de ijk- en justeermeesters-generaal toegekend privilege
Dit gewicht is echter niet door een ijk- en justeermeester-generaal vervaardigd, maar door de Amsterdamse muntgewichtmaker Gerrit Mathijsz Man, wiens merk op de onderkant is afgeslagen
Het cijfer 43 in het merk van Man staat voor het jaartal 1643
Opgemerkt dient te worden dat het cijfer 16 en de hoorn, zoals die respectievelijk links en aan de onderkant in het merk van Man werden afgeslagen, op dit gewicht niet meer zichtbaar zijn
Gerrit Mathijsz Man was te Ilpendam geboren
Toen hij in Purmerend woonde trouwde hij in Amsterdam met Cornerijntje Cornelis, ze gingen op 11-04-1643 in ondertrouw
Hij woonde in 1646 in de Nysel te Amsterdam “in ‘t gekroonde balans”
Uithangteken In de Gekroonde Balans (Oude Brugsteeg)
G.M. Man heeft wellicht ook in Hoorn gewerkt
Zijn werkzame periode lag tussen circa 1640 tot circa 1650/1660
Opschriften
De merken op de engelsen werden volgens een vast stramien afgeslagen

Dit gewicht van 3 engels is echter voorzien van afwijkende opschriften c.q. merken
Er is hier sprake van secundair gebruik van een afgevijld muntgewicht dat, als gewicht van 3 engels, een andere bestemming heeft gekregen

Linksboven
De massawaarde c.q. het aantal engelsen
De massawaarde is op dit gewicht niet met een cijfer maar door middel van drie kleine, diagonaal op het gewicht afgeslagen cirkels aangegeven
De drie cirkels staan voor een massawaarde van 3 engels

Rechtsboven
Het makersmerk is op dit gewicht niet afgeslagen

Linksonder
Het merk van de ijk- en justeermeester-generaal is op dit gewicht niet afgeslagen

Rechtsonder
Een jaarletter / jaarletters zijn op dit gewicht niet afgeslagen
Berekende massa
3 engels: 3 x 1,538024125 = 4,614072375 gram
Gewogen massa
3 engels: 4,5 gram
IJkmerken
n.v.t.
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0x
IJkmeester
n.v.t.
Bijzonderheden
In het Jaarboek voor munt- en penningkunde 62-64 / 1975-1977 staat op blz. 117 over dit gewicht;
“In de Noordelijke Nederlanden zijn weinig engelsen uit de 17e eeuw overgebleven. Het gewichtje met drie ogen op de ene, en het makersteken van G. Mathysz. Man uit 1643 op de andere zijde blijkt een zeldzaamheid.”
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de houten kist met Trooise en medicinale gewichten collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl