Andere objecten

16 pond / Zeeuwse Dormant uit 1612 collectie DNB
600 guldens van 20 stuiver met de zak collectie W
300 Friese florijnen van 28 stuiver particuliere collectie
1000 ruiterschellingen van 5 1/2 stuiver particuliere collectie
70 gouden dukaten collectie DNB
8 zilveren rijders collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie W
8 mark krukgewicht collectie W
6 mark krukgewicht collectie W
4 mark krukgewicht uit Utrecht collectie W
4 mark krukgewicht collectie W
2 mark krukgewicht collectie W
1 mark krukgewicht collectie W
1/4 mark krukgewicht collectie W
1/2 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1/4 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1 mark blokgewicht collectie W
2 Gents ons dubbelconisch blokgewicht met vuurslag collectie W
2 denier particuliere collectie
1/8 pond Leeuwarden of 1/8 Troois pond collectie W
8 Troois pond sluitgewicht P.J. le Cointe particuliere collectie
4 Troois pond sluitgewicht J. l’Admiral particuliere collectie
2 Troois/Haags pond sluitgewicht S.G. Nagel/Pieter Rombouts collectie W
2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
1 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
16 Troois lood sluitgewicht P.J. le Cointe collectie W
8 Troois lood sluitgewicht J. l’Admiral collectie W
½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie
2 engels vervaardigd door Abraham Groengraft collectie W
Bijzonder gewicht van 4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
3 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
2 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
4 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
4 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W
2 engels met het opschrift 2 ENG / Franse of Trooise lelie collectie W
1 engels met het opschrift 1 EN / Franse of Trooise lelie collectie W
1 Troois ons met een Franse of Trooise lelie collectie W
10, 9, 8, 7, 5, 4 en 3 engels vervaardigd en geijkt door F.J. de Batist collectie W
3, 2 en 1 engels vervaardigd en geijkt door Jacques Delmotte collectie W
5 engels geijkt door Wolschot collectie W
5 engels vervaardigd door Jacobus Franciscus Wolschot collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
1 Troois lood met cijfer I en één Franse of Trooise lelie collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
5 engels vervaardigd door Laurens Constant particuliere collectie
4 engels uit de Zuidelijke Nederlanden particuliere collectie
3 engels vervaardigd door Paulus Dorsman particuliere collectie
5 aas afkomstig uit Luik collectie W
Spanen doosje met Hollands Trooise azen uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie

Type gewicht
Krukgewicht
Gebruik van het gewicht
Standaardgewicht of slaper van 1/2 kati van de stad Batavia
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
1/2 K Dit staat voor de massa-aanduiding van 1/2 Kati

Na Stads Slaper van 1/2 Katge ter Ordre van t Eerwaarde Collegie van Heeren Schepenen derer Stede gemaakt in Augustus Anno 1750
Berekende massa
1/2 kati = 1/2 x 1,25 Hollands Troois pond = 1/2 x 1,25 x 492,167720000 gram = 307,604825000 gram
Gewogen massa
307,7 gram
IJkmerken
Het stadswapen van Batavia
Het stadswapen van Batavia, een zwaard stekend door een lauwerkrans, werd gebruikt als zegel en officieel verificatie- c.q. goedkeuringsmerk van de stad Batavia

In 1619 werd het rijk van Jaccatra door de Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen door de Verenigde Nederlanden veroverd
Direct werd daar toen een kasteel en een stad met werven, pakhuizen en kantoren gebouwd die beiden de naam Batavia kregen
Vanuit Batavia werden alle steden en gebieden die in Nederlands Oost-Indië aan de Nederlandse Staat onderworpen waren geregeerd en werd de handel gecoördineerd

Op 15-08-1620 werd het stadswapen als volgt omschreven;
“een swaert van azur in een orange schilt, steeckende met de poincte deur een lourieren crans van coleur bruyn groen”
Met andere woorden; een blauw zwaard in een oranje schild, waarvan de punt door een bruingroene laurieren krans steekt
Een dergelijke krans, meestal lauwerkrans genoemd, is een cirkelvormige krans gemaakt van in elkaar hakende takken en bladeren van de aromatische laurier, die het hele jaar zijn groene kleur behoudt

De roos
De roos werd gebruikt als officieel verificatie- c.q. goedkeuringsmerk van de stad Batavia
De roos was in de 18e eeuw, en volgens een Indonesisch metroloog in 1997 nog steeds, als officieel verificatie- c.q. goedkeuringsmerk in gebruik
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0x
IJkmeester
Het gewicht is in augustus 1750 hoogstwaarschijnlijk door Paulus Dorsman gemaakt en zeker door hem geijkt
Paulus Dorsman was ijkmeester te Batavia gedurende de periode 1745-1753 of 1755, bronnen vermelden verschillende periodes
Bijzonderheden
De aanduiding “Na Stads Slaper” wil zeggen dat het gewicht vermoedelijk een (werk)standaard, gemaakt naar de officiële standaard, van de 2e rang is
Een dergelijke standaard van de 2e rang werd door de ijkmeester beheerd
Inventarisnummer
n.v.t. / Particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl