Andere objecten

Toetsster voor het toetsen van vijf goudgehaltes: 8, 10, 12, 14 en 18 karaat collectie W
Vijf toetsnaalden voor goud collectie W
Zeven draaibaar aan elkaar geklonken toetsnaalden voor zilver met als eenheid de penning particuliere collectie
Insculpatieplaat met de jaarletter G van 1891 / N 94 95 / JR+ collectie W
Insculpatieplaat met de jaarletter P van 1899 / K 172 173 / VT+ collectie W
Insculpatieplaat met de jaarletter S van 1902 / Q 135 collectie W
Muntzak met 1000 centen, ’s Rijks Munt te Utrecht particuliere collectie
Muntrol met 50 centen van de Rabobank particuliere collectie
Muntbakje voor het vullen van muntzakken collectie W
Ambassadeurskoffer met label, collectie W
Slagstempels van De Nederlandsche Bank te Amsterdam
Drie lakzegels van de directie van De Nederlandsche Bank
Zegel van het Kantoor van Incasseering van De Nederlandsche Bank
Zegel van het Kantoor Heerengracht van De Nederlandsche Bank te Amsterdam
Plombeertang met de monogrammen van De Nederlandsche Bank en de Kassier-Generaal
Bronzen brandkasten-embleem van de firma Lips uit Dordrecht
Bronzen penning 26-09-1936; Op het verlaten van de gouden standaard collectie W
Gewichtvork H (oud model) collectie W
Gewichtvork H (nieuw model) collectie W
Muntzeven om muntgeld mee te sorteren particuliere collectie
Jaarpenning 2007 van de Stichting Vrienden van het Geldmuseum collectie W
Vier zakjes en een sleutelhanger met versnipperde bankbiljetten van De Nederlandsche Bank collectie W
Gewichtenplaatje van porselein; J.C.Th. Marius te Utrecht collectie W
Milligramenveloppe voor apotheker J.W. Florijn te Haarlem 11-02-1947 collectie W
Milligramenveloppe van de Haagsche Balansen- en Gewichtenfabriek te ’s-Gravenhage collectie W
Milligramenveloppe van de Haagsche Balansen- en Gewichtenfabriek te ’s-Gravenhage collectie W
Lakstempel van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V.

Ambassadeurskoffer met label, collectie W

Object
Ambassadeurskoffer met label, collectie W
Omschrijving
De Nederlandsche Bank (DNB) gaf zogeheten ambassadeurskoffers uit. Volgens informatie van Joke van der Hulst van DNB, werden dergelijke ambassadeurskoffers gevuld met binnen- en buitenlandse gouden munten en met kleine goudbaren. Ze werden aan Nederlandse ambassadeurs, personen die de Nederlandse regering en formeel het staatshoofd in een ander land vertegenwoordigen, die naar een land werden uitgezonden meegegeven. Wanneer de ambassadeur in een noodgeval om contanten verlegen zat kon daaruit geput worden.

Ambassadeurskoffers waren eenvoudige houten koffers met aan de bovenkant, om ze gemakkelijk te kunnen transporteren, een zwart gelakte metalen handgreep. Een met gouden munten gevulde ambassadeurskoffer werd met ijzeren spijkers dichtgetimmerd of met metalen schroeven dichtgeschroefd.
In de koffer zijn aan de buitenkant smalle groeven uitgefreesd ten behoeve van een daarin aan te brengen kruiselings bevestigd touw. Een ambassadeurskoffer werd namelijk met een touw, en een daaraan bevestigd langwerpig label, verzegeld.

Een dergelijk label was vervaardigd van een sterke lichtblauwe kunststof waarin, ter voorkoming van verlies, een rond metalen ringetje was aangebracht, waar het touw doorheen liep. Op het label stond de datum, de netto massa (omschreven als netto gewicht) aan gouden munten in K.G. (kilogram) en de functie van degene die de koffer had verzegeld; de Controleur Generaal of de PLV. (plaatsvervangend) Controleur Generaal.

Het getoonde label van een ambassadeurskoffer is een uit kunststof vervaardigd, lichtblauw label, dat is voorzien van een rond metalen ringetje, met de tekst;

Handgeschreven met pen: 5-6-1954
Gedrukt: NETTO / GEWICHT / K.G.
Handgeschreven met pen: 6.757 1/2 / PLV.
Gedrukt: CONTROLEUR / GENERAAL

Aan de voorzijde is door middel van zwarte bordenverf een rechthoekig te beschrijven vlak aangebracht.
Bijzonderheden
In juni 2014 waren er in de hoofdkluis van DNB nog ongeveer 50 stuks, met gouden munten gevulde, ambassadeurskoffers aanwezig. Inmiddels zijn die allemaal geopend en leeggehaald.

Op de foto’s van de import van een partij goudbaren vanuit Engeland op
23 augustus 1922 door DNB is duidelijk te zien dat de geheel rechts op de foto staande beambte J. Voorhamme nonchalant leunt op een opeengestapeld aantal, vermoedelijk met binnen- en buitenlandse gouden munten en met kleine goudbaren gevulde, ambassadeurskoffers. Voor de gestapelde ambassadeurskoffers staat de Kassier-Generaal W. van Regteren Altena.

Noot
W. van Rechteren Altena is een schrijffout. Uit vermeldingen in meerdere Almanakken voor beambten van DNB blijkt dat Mr. L. van Rechteren Altena in 1922 Kassier-Generaal was.

In 1922 waren de ambassadeurskoffers blijkbaar voorzien van twee kruiselings bevestigde brede banden.
Zoals uit de foto’s blijkt werden de ambassadeurskoffers later klaarblijkelijk voorzien van twee parallel aan elkaar lopen brede banden, links en recht van de handgreep. De diepe indrukken op de foto duiden daarop.

Bronnen
De Almanakken voor beambten van DNB 1913 t/m 1925, de versie 1902-1926, 1927 t/m 1931, en DNB N.V. te Amsterdam, naamlijst per 15 juli 1931, allen afkomstig uit de collectie van het Historisch archief van DNB.
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Gerard Warburg / Webmuseum goudenzilverweging.nl