Bijzonder sluitgewicht van 1000 grammes Frans / Nederlands collectie W

Type gewicht
Sluitgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
1000 GRAMMES
Berekende massa
1000 gram
Gewogen massa
989,0 gram (incompleet, de gewichten van 5, 2, 2 en 1 gram ontbreken)
IJkmerken
Jaarletters
De Franse adelaar
Eerste ijk
De jaarletter C van 1822
Laatste ijk
De jaarletter K van 1829
Aantal keer geijkt
6 x
IJkmeester
Een dubbele afslag van het particuliere merk van arrondissementsijker P.G. Verweyden, benoemd op 20-07-1820 te Hoorn, overleden op 11-09-1828
Een dubbele afslag van het particuliere merk van arrondissementsijker
F. Brouwer benoemd op 04-11-1828 te Hoorn, eervol ontslagen in 1857, overleden op 25-08-1863
Bijzonderheden
De dubbele afslag van het merk van de beide arrondissementsijker geeft aan dat we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging
De pijlen van 5, 2 en 2 grammes en het sluitertje van 1 gramme ontbreken
Uit de afslag van de Franse adelaar blijkt dat het gewicht van Franse origine is
De Franse adelaar werd afgeslagen tijdens het Eerste Franse Keizerrijk c.q. het Napoleontisch Keizerrijk van Napoleon I (1804-1815)
Het sluitgewicht stamt, omdat het al de vorm heeft van de metrieke Nederlandse sluitgewichten van na 1820, uit de periode 1810-1813, toen Nederland bij het Eerste Franse Keizerrijk was ingelijfd
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl