Andere onderwerpen

Goud
Goud en geld; transport en opslag
In 2016 maakt DNB plannen voor “Uitplaatsing van het waardegebied”
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. niet meer Nederlands!
Zilver
Goud en zilver 1; het toetsen
Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986
Goud en zilver 3; de geschiedenis van de Waarborg en de Waarborgwet
Goud en zilver 4; het belang van goud en zilver in het handelsverkeer
Edelstenen
Edelstenen; diamant
Parels
Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018
Archimedes en goud- en zilverweging
Overzicht ijk- en justeermeesters-generaal van het Troois gewicht in de Nederlanden
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Gerrit G(h)eens of Gérard Guens (II)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Roelof Woutersz van der Schure
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Abraham Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral
Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Pieter Jacob le Cointe
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Stephanus Gerardus Nagel
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Theodorus Antonius Nagel
De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden
Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W
Troois gewicht 1; het ontstaan, de oorsprong, van het Frans en het Hollands Troois gewicht
Troois gewicht 2; de ontwikkeling van het Hollands Troois, het Keuls en het Brabants gewicht in Amsterdam
Troois gewicht 3; de ontwikkeling van het Hollands Troois gewicht in de Nederlanden
Troois gewicht 4; de Trooise gewichten
Troois gewicht 4a; Waarom zou men azen snoeien?
Troois gewicht 5; het gebruik van Trooise gewichten tijdens de Franse overheersing (1810-1813)
Troois gewicht 6; het Groot Pijlgewicht; de Franse dormant
Troois gewicht 7; de oude Hollandse dormant van 4 mark uit 1510
Troois gewicht 7a; Welke Nederlandse dormant werd in 1529 met het Groot Pijlgewicht geverifieerd?
De Nederlandse ijkmerken vanaf 1820-heden
De ijkersopleiding in Delft (1843-1963)
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1820-1870
Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel
Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen
Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht
Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel
Metriek gewicht 5; Besluit 08-06-1819 S37, gedaante, stof en samenstelling gewichten
Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten
Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
Metriek gewicht 9; Besluit 20-12-1821 S24, instructie ijkers m.b.t. goud- en zilverweging
Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten
Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken
Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden
Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers
Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1870-1912
Metriek gewicht 20a; Wet 07-04-1869 S57, H I. Van maten, gewichten enz., art. 1-13
Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21
Metriek gewicht 20c; Wet 07-04-1869 S57, H III. Van het toezicht, art. 22-27
Metriek gewicht 20d; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk IV. Strafbepalingen, art. 28-36
Metriek gewicht 20e; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen, art. 37-44
Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken
Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-heden
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1949
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-heden
Het verschil tussen massa en gewicht
De oorsprong van het karaat; de Ceratoniazaden
Het verschil tussen de bankgulden van de Amsterdamse Wisselbank en de courante gulden
De gouden, zilveren en de dubbele standaard
De gouden, zilveren en dubbele standaard in Nederland; 1816-1936
Het systeem van Bretton Woods (1944)
De eerste goudzending die in de oorlogsjaren1914-1918 vanuit Engeland door DNB werd ingevoerd
De gelijkarmige balans en haar benamingen
Paulus Dorsman; meester balansenmaker
De Generaliteits- of Statenleeuw in de Hollandse tuin op de balans van Paulus Dorsman uit 1742
De ijk van weegwerktuigen in Nederland
Het schoonmaken van ijzeren balansen
Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten
Het einde van de productie van messing gewichten in Nederland

IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)

Als de Yker ziet dat het gewigt
Zoo min te zwaar is als te ligt,
Slaat hij een letter in het pond,
Ten blijk dat hij het deugdlijk vond.

Geboren
1579 te Antwerpen


Overleden
26-10-1621 te Amsterdam


In functie
1604-1621


Benoemingen
Op 07-01-1604 door de Staten van Holland benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland.


Merk
Lenard van de(r) Gheere (IV) gebruikte als zijn eigen merk de initiaal van zijn voornaam, de letter L.
De letter L werd in principe afgeslagen onder het wapen van het graafschap Holland; een gelobd wapenschild met daarin een ongekroonde, naar links klimmende leeuw, met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel, zonder initialen.


Noot
Een gelobd wapenschild is een wapenschild voorzien van ondiepe insnijdingen met een ronde rand.

Uitzonderingen met betrekking tot de letter L en het wapen van het graafschap Holland komen ook voor. Zo komen deze beide merken voor op een sluitgewicht in het Rijksmuseum te Amsterdam. Het oudste jaartal dat daarop is afgeslagen is 1614. Tevens komen de beide merken voor op de Zeeuwse Dormant. Op het gewicht uit het Rijksmuseum te Amsterdam is de letter L direct onder het wapen van het graafschap Holland afgeslagen, terwijl op de Zeeuwse Dormant de L onder de Franse of Trooise lelie is afgeslagen.

Op een Sluitgewicht van 16 Troois pond uit de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam staat het wapen van het Graafschap Holland; een gelobd wapenschild met daarin een ongekroonde, naar links klimmende leeuw met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel en zonder initialen met daaronder een hoofdletter L. Dat is het merk van Lenard van de Gheere (IV), in functie van 1604-1621, omdat dit merk kort bij het jaartal 1614 is afgeslagen.

Op de bovenkant van de Zeeuwse Dormant uit 1612 (Collectie De Nederlandsche Bank te Amsterdam) staat een het wapen van het Graafschap Holland; een gelobd wapenschild met daarin een ongekroonde, naar links klimmende leeuw met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel en zonder initialen. De hoofdletter L is niet onder het wapen van het Graafschap Holland   maar onder de Franse of Trooise lelie afgeslagen.

Het merk zonder de letter L is het merk van Lenaert van de(r) Gheere III. 
De Zeeuwse Dormant werd in 1589 (het cijfer 89 is op het deksel afgeslagen) door Lenaert van de(r) Gheere III geijkt. Hij was immers vanaf 1586 tot vóór 1598 de eerste ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland.


De Letter L onder de Franse of Trooise lelie is vermoedelijk in 1612 door Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV) afgeslagen toen hij de Zeeuwse Dormant in opdracht van de Staten van Zeeland justeerde naar de Oude (Hollandse) Dormant uit 1554. Normaliter werd de letter L onder het merk van Lenaert van de(r) Gheere III afgeslagen.

Verdere gegevens
Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV) was de zoon van Lenaert van de(r) Gheere (III).


Van 1604-1621: uithangteken In 't Goutgewicht (Halsteeg) te Amsterdam. 


Op 03-04-1599 trouwde hij met Maryken van de Weyer. 


Op 07-02-1604 trouwde hij met Martije Coenraadsdr. (20 jaar). 


IJker van de Zeeuwse Dormant, een sluitgewicht dat zich sinds 01-01-2014 in de collectie DNB te Amsterdam bevindt, van meerdere krukgewichten en vervaardiger van dozen muntgewicht (Boerhaave Museum Leiden, De Waag Deventer). 


Vervaardiger van muntgewichtdozen uit de periode 1599 - 1621.

Foto’s: Webmuseum goudenzilverweging.nl  /  Een afbeelding uit: Ambachten, neringen en bedrijven, Alphabetisch voorgesteld aan de jeugd. Haarlem Erven J. Bohn. z.j.